ECHA zveřejnila informaci o naléhavé potřebě revize informačních požadavků podle nařízení REACH pro chemické látky uváděné na trh v nanoformách

| autor: MPO0

ECHA zveřejnila informaci o naléhavé potřebě revize informačních požadavků podle nařízení REACH pr

Diskuze na správní radě ECHA v prosinci 2017 zhodnotila řadu náročných úkolů při provádění kontrol souladu registrační dokumentace a hodnocení látek v nanoformách podle současného legislativního textu nařízení REACH. ECHA souhlasí s tvůrci politik, že nedostatek údajů o nebezpečnosti nanomateriálů na trhu omezuje hodnocení jejich rizik a identifikaci možné potřeby dalších opatření pro řízení těchto rizik.

Správní rada ECHA souhlasí s tím, že pro účinné provádění nařízení REACH u chemických látek v nanoformách je nezbytné provedení změn v legislativním textu nařízení (přílohy).

Mezitím ECHA společně s členskými státy zvýší úsilí při spolupráci na změnách OECD pokynech na provádění testů (OECD Test Guidelines) a zajistí, aby se z OECD testů mohly získat spolehlivé a průkazné údaje také pro chemické látky v nanoformách.

Tato práce společně s očekávanými změnami příloh nařízení REACH umožní další aktualizaci ECHA „Pokynů“ pro nanomateriály.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB