Reklama

1. 8. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

ECHA zveřejnila další aktualizovaný referenční dokument Pokynů k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti

Aktualizovaný referenční dokument R.7a se vztahuje k oddílu R.7.5 - toxicita po opakovaných dávkách a oddílu R.7.3. - senzibilizace kůže a dýchacích orgánů.

Základní Pokyny k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti se skládají ze dvou hlavních částí:

  • stručných pokynů (část A až F) a
  • pomocných referenčních pokynů (kapitoly R. 2 až R. 20).

Pokyny k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti mají za cíl pomoci průmyslovým společnostem při provádění posuzování chemické bezpečnosti a při přípravě zpráv o chemické bezpečnosti, jsou-li vyžadovány.

Zpráva o chemické bezpečnosti (CSR) tvoří povinnou součást registrační dokumentace (pro látky, které nejsou meziprodukty, v množství > 10 t/r), součást žádosti o povolení nebo součást povinností pro následného uživatele.

referenčním pokynu R.7a - specifické pokyny ke sledované vlastnosti byly aktualizovány:

  • oddíl R.7.5. – toxicita po opakovaných dávkách; oddíl rozšiřuje nejvhodnější cestu podání ve studii toxicity po opakovaných dávkách. Aktualizace vzala také do úvahy vývoj v této oblasti, tj. revidované OECD metodiky testování a aktualizovaná doporučení o používání netestovacích metod. Dále také odráží současný přístup ECHA při hodnocení předložených registračních dokumentací, tj. že např. naznačí, která doplňková specifická šetření (testy, údaje) mohou být vyžadována. Doporučovaná strategie testování a strategie hodnocení pro toxicitu po opakovaných dávkách byla následně zpřesněna.
  • oddíl R.7.3 - senzibilizace kůže a dýchacích orgánů ve vazbě na změny (O.J. L 104, 20.4.2017, p. 8–11) v nařízení REACH, příloze VII týkající se vhodnosti in vivo stanovení senzibilizace kůže ve studiích prováděných nebo zahájených před dnem nabytí účinnosti změny nařízení REACH, přílohy VII.

Revidovaný dokument (610 str.) byl zveřejněn pouze v anglickém jazyce.

Další informace:

ECHA – The European Chemicals Agency/Evropská agentura pro chemické látky

Zdroj: ECHA webové stránky

Úřední věstník Evropské unie/Official Journal of the EU

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372