Reklama

23. 1. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

ECHA zveřejnila aktualizované Pokyny pro sdílení údajů

Pokyny usnadní jejich uživatelům splnění povinností vyplývajících z nařízení REACH při plnění registračních povinností.

Pokyny pro sdílení údajů (dále pokyny), verze 3.0 (zveřejněné 30. 11. 2016) byly kompletně zrevidovány a odráží příslušné změny, které přineslo Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/9 o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením REACH. Verze 3.1 Pokynů zveřejněná v lednu 2017 obsahuje jen několik redakčních úprav textu a tabulek.

Aktualizované pokyny jsou rozvrženy do 9 základních kapitol, které zahrnují rovněž mechanizmy sdílení nákladů, povinnosti společného podání registrační dokumentace, dohody o sdílení údajů, formy spolupráce, dodržování pravidel volné soutěže a dal. Dále obsahují 4 přílohy a 12 tabulek.

Pokyny jsou určeny zejména registrantům, kteří budou registrovat zavedené chemické látky vyráběné nebo dovážené v množství 1 – 100t/rok v posledním registračním termínu, který je stanoven nařízením REACH na 31. května 2018.

V současné době jsou pokyny překládány do jazyků členských zemí EU.

Další informace:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372