1/2021

ECHA zveřejnila aktualizované „Pokyny ohledně požadavků na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti...“

| autor: MPO0

ECHA zveřejnila aktualizované „Pokyny ohledně požadavků na informace a pro posouzení chemické bezp

Pokyny ohledně požadavků na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti, kapitola R. 7a: Specifické pokyny pro sledované vlastnosti“ (dále pokyny), verze 5.0 (zveřejněné 20. 12. 2016) byly zrevidovány a odráží příslušné změny nařízení REACH.

Pokyny popisují požadavky na informace podle nařízení REACH s ohledem na vlastnosti chemické látky, expozici, použití, opatření pro řízení rizik a zprávu o chemické bezpečnosti a jsou součástí série pokynů, které mají za cíl pomoci všem zainteresovaným stranám splnit jejich povinnosti vyplývající z nařízení REACH, pokud se týká změn na informační požadavky, které by měly být standardně splněny za použití metod testování, které nevyžadují testování na zvířatech s využitím postupu průkaznosti důkazů.

V kapitole R. 7a byly aktualizovány 3 oddíly:

  1. oddíl R.7.2:     týkající se žíravosti/dráždivosti pro kůži, vážného poškození/podráždění očí, a žíravosti/dráždivosti pro dýchací cesty;
  2. oddíl R.7.3:     týkající se senzibilizace kůže a dýchacích orgánů byl úplně zrevidován;
  3. oddíl R.7.4:     týkající se akutní toxicity byl úplně zrevidován.

Byly provedeny rovněž některé redakční úpravy textu pokynů. Součástí pokynů je i řada příloh a tabulek/grafických znázornění postupů.

Aktualizované pokyny jsou určeny zejménaregistrantům, kteří budou registrovat zavedené chemické látky vyráběné nebo dovážené v množství 1 – 100t/rok v posledním registračním termínu, který je stanoven nařízením REACH na 31. května 2018.

Registrantům se doporučuje vzít tyto aktualizované pokyny do úvahy při rozhodování o strategii testování daných specifických sledovaných vlastností registrované látky.

Další informace z ECHA:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo