2/2023

ECHA zkontrolovala přes 20 % registračních dokumentací kvůli souladu podle nařízení REACH

| zdroj: MPO0

pexels-polina-tankilevitch-3735712
zdroj: pexels

Od roku 2009 vyhodnotila ECHA téměř 15 000 registrací. Kontroly zajišťují, aby společnosti poskytovaly spolehlivé informace o nebezpečnosti chemických látek kvůli chemické bezpečnosti v Evropské unii (zveřejněno ECHA 27. 2. 2024). 

ECHA v letech 2009 až 2023 provedla kontrolu souladu u přibližně 15 000 registrací, což představuje 21 % všech registrací. Splnila tak svůj stanovený cíl pro hodnocení dokumentací, který byl v roce 2019 zvýšen z 5 % na 20 %. U látek registrovaných v množství 100 tun a více ECHA ročně zkontrolovala soulad u přibližně 30 % z nich.  

V loňském roce ECHA provedla 301 kontrol u více než 1 750 registračních dokumentací, které se týkaly 274 jednotlivých chemických látek. Kontroly byly zaměřeny na dokumentace, kde údaje týkající se bezpečnosti látek chyběly nebo byly nedostačující. Společnostem bylo zasláno 251 rozhodnutí, v nichž byly požadovány doplňující údaje k objasnění dlouhodobých účinků chemických látek na lidské zdraví nebo životní prostředí. 

ECHA se nyní více zaměří na sledování žádostí/rozhodnutí zaslaných společnostem. Během následného hodnocení posuzuje soulad příchozích informací a výsledek je sdílen s členskými státy a Evropskou komisí, aby bylo možné stanovit priority látek.

Kontrola souladu registračních dokumentací bude pro ECHA prioritou i v nadcházejících letech. Letos ECHA posoudí dopad akčního plánu společného hodnocení zaměřeného na zlepšení souladu registrací podle nařízení REACH a společně se zúčastněnými stranami vypracuje nové prioritní oblasti. Další podněty pro tuto práci poskytne v březnu seminář agentury ECHA o integrované regulační strategii.

V roce 2023 přijala ECHA také šest rozhodnutí o hodnocení látek, která připravily členské státy EU a v nichž si vyžádala další informace k posouzení bezpečnosti látek vzbuzujících potenciální obavy.  

V roce 2019 se ECHA a Evropská komise rozhodly pro společný plán na zlepšení souladu registrací podle nařízení REACH. Činnosti v rámci tohoto plánu byly nyní dokončeny a kroky k dalšímu zlepšení jsou projednávány s Komisí, členskými státy a průmyslem. 

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP