2/2023

ECHA zahájila cílenou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování 10 chemických látek obsahujících měď

| autor: MPO ČR / ECHA0

ECHA zahájila cílenou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování 10 chemických lát

Dne 21. 1. 2019 zahájila ECHA cílenou veřejnou konzultaci k 10 chemickým látkám obsahujícím měď, které byly již zařazeny do tabulky 3. 1., části 3, přílohy VI nařízení CLP s harmonizovanou klasifikací a označováním nařízením Komise (EU) 2016/1179, ve kterém však u těchto látek nebyly uvedeny multiplikační faktory pro dlouhodobou nebezpečnost pro vodní prostředí.

Tato skutečnost si vyžadovala další posouzení Výborem pro posuzování rizik (RAC), který návrhy nyní předložil, a jsou předmětem této cílené veřejné konzultace.

Po vyhodnocení připomínek z veřejné konzultace budou navržené M faktory postoupeny Evropské komisi k doplnění/aktualizaci nařízení Komise (EU) 2016/1179.

Jedná se o tyto chemické látky s obsahem mědi:

oxid měďný (ES 215-270-7; CAS 1317-39-1); thiokyanatan měďný (ES 214-183-1; CAS 1111-67-7); oxid měďnatý (ES 215-269-1; CAS 1317-38-0); chlorid-trihydroxid diměďnatý (ES 215-572-9; CAS 1332-65-6); hexahydroxid-síran tetraměďnatý; [1] (ES 215-582-3 [1]; CAS 1333-22-8 [1]); hexahydroxid-síran tetraměďnatý; [2] (ES 215-582-3 [2]; CAS 12527-76-3 [2]); měděné vločky (potažené alifatickou kyselinou (ES –; CAS –); uhličitan měďnatý; hydroxid měďnatý (1:1) (ES 235-113-6; CAS 12069-69-1); hydroxidměďnatý (ES 243-815-9; CAS 20427-59-2); bordeauxská jícha; reakční produkty síranu měďnatého a hydroxidu vápenatého (ES –; CAS 8011-63-0); síran měďnatý, pentahydrát (ES 231-847-6; CAS 7758-99-8)

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek, které se týkají předmětu cílené konzultace prostřednictvím elektronického formuláře uvedeného na webových stránkách ECHA v sekci Cílená konzultace týkající se harmonizované klasifikace a označování v termínu:

do 4. února 2019 (do 23:59 helsinkého času).

Připomínky budou následně publikovány na webových stránkách ECHA.

Další informace

Nařízení Komise (EU) 2016/1179, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení CLP.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP