Reklama

4. 10. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

ECHA upozorňuje na nedostupnost on line formulářů zasílaných v systému REACH-IT

ECHA zahajuje modernizaci rozhraní on line zasílání povinných údajů podle nařízení REACH.

REACH – IT formuláře budou nedostupné od 6. 10. 2017 do 7. 11. 2017. Jedná se o tyto formuláře:

  • oznamování látek (SVHC) v předmětech
  • oznámení následného uživatele/downstrem user o povoleném použití SVHC látky a
  • hlášení o nepodporovaných použitích SVHC látky

ECHA oznamuje, že pokud toto přerušení vytvoří uživatelům problém nebo budou chtít doplňující informace, mohou kontaktovat ECHA Helpdesk výběrem “Technická pomoc/Technical support” a poté “REACH-IT”.

Další informace:

ECHA – The European Chemicals Agency/Evropská agentura pro chemické látky

SVHC – substance very high concern/látky vzbuzující mimořádné obavy

Zdroj:      ECHA webové stránky

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372