Reklama

22. 11. 2016  |  Aktuality  |  Autor: ECHA, překlad Ekotox

ECHA navrhuje devět látek pro autorizaci

Devíti látkám vzbuzujícím velké obavy (SVHC) bylo doporučeno, aby byly přidány do Autorizačního seznamu REACH.

Devět látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) bylo upřednostněno ze seznamu kandidátů z důvodu jejich vysokého objemu a rozšířeného použití, které mohou představovat hrozbu pro lidské zdraví, nebo mohou být použity jako náhrada jiných látek, které jsou již na Autorizačním seznamu.

Sedmé doporučení ECHA upřednostňovat látek vzbuzující velké obavy pro autorizaci do Evropské komise obsahuje devět látek, které jsou toxické pro reprodukci.

ECHA uspořádala veřejnou konzultaci k návrhu doporučení od listopadu 2015 do února 2016. Výbor členských států (MSC) zvážil přijaté připomínky a vydal dne 13. září 2016 stanovisko.

Konečné rozhodnutí o zahrnutí látek do Autorizačního seznamu a o datech, ke kterým si společnosti budou muset požádat o povolení k ECHA, bude přijato Evropskou komisí ve spolupráci s členskými státy a Evropským parlamentem.

Seznam a použití 9 látek SVHC

Další informace

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372