ECHA navrhla sedm látek do přílohy XIV

| autor: MPO0

ECHA navrhla sedm látek do přílohy XIV

Je to osmé doporučení látek s nebezpečnými vlastnosti pro lidské zdraví nebo životní prostředí (zveřejněno ECHA 5. 2. 2018).

ECHA doporučila Evropské komisi zařadit na seznam látek podléhajících povolení dalších sedm látek z Kandidátského seznamu. Navržené látky jsou používány ve velkých objemech a mají široké použití, což může znamenat nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Některé z těchto látek již nejsou v EU používány, ale mohly by nahradit další látky doporučené nebo již zařazené do seznamu látek podléhajících povolení, což by vedlo k nežádoucí substituci.

Veřejná konzultace k návrhu na doporučení látek probíhala od března do června 2017. Výbor členských států projednal obdržené připomínky a 11. prosince 2017 přijal své stanovisko.
ECHA při rozhodování o látkách, které nyní doporučuje zařadit do přílohy XIV, vzala do úvahy připomínky, aktualizace registračních dokumentací a stanovisko MSC.

Osmé doporučení zahrnuje následující látky (nebezpečná vlastnost a příklady použití):

  • 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof] (karanal group): vPvB; použití jako vůně do mýdel a detergentů;
  • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328): PBT, vPvB; použití jako UV stabilizátor do plastů, kaučuku a nátěrů;
  • 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327): vPvB; použití jako UV stabilizátor do plastů, kaučuku a nátěrů;
  • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350): vPvB; použití jako UV stabilizátor do plastů, kaučuku a nátěrů;
  • 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320): PBT, vPvB; použití jako UV stabilizátor do plastů, kaučuku a nátěrů;
  • 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2- benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyldiesters with ? 0.3% of dihexyl phthalate (EC 201-559-5) – toxický pro reprodukci; použití jako plastifikátor do PVC, lepidla;
  • 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP):  toxický pro reprodukci; široce používané rozpouštědlo např. v nátěrech, čisticích prostředcích, v provozních kapalinách atd.

Konečné rozhodnutí o zařazení látek do přílohy XIV nařízení REACH bude přijato Komisí ve spolupráci s členskými státy a Evropským parlamentem.

Další informace:

Doporučené látky a příklady jejich použití

8. doporučení

Podrobné informace o látkách doporučených do přílohy XIV

Stanovisko Výboru členských států

Kandidátský seznam

Seznam látek podléhajících povolení

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK