ECHA informuje o snadnějším přístupu k informacím týkajících se příštích regulací chemických látek

| autor: MPO0

ECHA informuje o snadnějším přístupu k informacím týkajících se příštích regulací chemických látek

Registr záměrů (RoI), který obsahuje informace o chemických látkách, u kterých se předpokládá navržení harmonizované klasifikace a označování (CLH)identifikace jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC látky), nebo návrhy na omezení používání, byl restrukturován

Tato změna usnadní uživatelům nalezení informací o předpokládaných budoucích regulacích těchto chemických látek.

Smyslem registru záměrů je, aby zainteresované strany byly včas informovány, pro které chemické látky se plánuje zpracování dokumentace k:

  • harmonizované klasifikaci a označování,
  • identifikaci jako SVHC látky a nebo
  • omezování používání chemických látek

a předpokládané datum předložení příslušné dokumentace agentuře ECHA. 

Tím se poskytuje třetím stranám delší časový prostor na přípravu komentářů/připomínek v příslušném procesu.

nové verzi registru záměrů jsou informace o chemických látkách uvedeny ve třech různých seznamech, které se váží k příslušným regulatorním procesům. 

Odkazem na nově přidaný sloupec “Status“ uživatel bude schopen vysledovat v jaké fázi postupu je daný proces.

V seznamech bude nyní status informace rozšířen tak, aby pokryl všechny stupně regulatorního procesu od podání záměru až po publikování informace o zařazení chemické látky, např. v případě CLH o zařazení do přílohy VI nařízení CLP. 

V nejbližší době budou obdobně rozšířeny informace pro SVHC látky a omezení používání chemických látek.

Další informace z ECHA:

Registr záměrů

ECHA - Evropská agentura pro chemické látky/The European Chemicals Agency

SVHC - látky vzbuzující mimořádné obavy/substance of very high concern

RoI - záměrů/registry of intentions

CLH - harmonizovaná klasifikace a označování/harmonised classification and labelling

CLP - nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí/Regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK