1/2021

ECHA do roku 2027 překontroluje všechny registrace podle REACH

| autor: MPO ČR / ECHA0

ECHA do roku 2027 překontroluje všechny registrace podle REACH

Komise navrhne změnu čl. 41(5) nařízení REACH ohledně kontroly souladu, která současné minimum 5 % zvýší na 20 % dokumentací z celkového počtu předložených dokumentací pro každé množstevní rozmezí. To znamená, že bude zkontrolováno asi 30 % všech registrovaných látek. 

Tento cíl je součástí společného akčního plánu ECHA a Komise, který ukazuje na nedostatky v registračních dokumentacích a je pro průmysl výzvou ke zkvalitnění informací o bezpečnosti chemických látek.

Podle výkonného ředitele ECHA bude zlepšení souladu s právním předpisem klíčovou prioritou v dalších letech. Informace získané z registračních dokumentací jsou základem celého systému řízení chemických látek a společně s Komisí a členskými státy je potřeba zavést konkrétní opatření pro řešení nesouladu a zlepšení bezpečnosti chemických látek v EU. Bude k tomu potřeba závazek evropského průmyslu ke zvýšení úsilí v rámci nařízení REACH.

Cílem ECHA je prověřit všechny registrační dokumentace předložené do termínu 2018: tj. do roku 2023 u látek nad 100 tun/rok a do roku 2027 u látek v rozmezí 1-100 tun/rok. ECHA zkontroluje soulad u nejméně 30 % látek, aby se ujistila, že kontrola byla provedena u všech látek, u nichž je zapotřebí více informací. 

Podobné látky budou hodnoceny ve skupinách, aby byla zajištěna konzistence návrhů dalších regulačních opatření. U látek ve vysokých objemech ECHA do konce roku 2020 rozhodne, zda jsou prioritou pro řízení rizik, pro generování údajů nebo mají v současné době nízkou prioritu pro další opatření.

Mezi další akce patří zjednodušení rozhodnutí o kontrole souladu, spolupráce s průmyslovými asociacemi a zavedení transparentního systému sledování dosaženého pokroku. Pro splnění výše uvedených cílů musí ECHA některé své zaměstnance přeřadit pro hodnocení dokumentací z jiných funkcí.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo