1/2024

ECHA aktualizovala svůj portál „Informace o chemických látkách“

| autor: MPO0

ECHA aktualizovala svůj portál „Informace o chemických látkách“

Aktualizovaný portál „Informace o chemických látkách“ nyní poskytuje informace o důležité vlastnosti chemické látky – senzibilizaci. Senzibilizace byla rozdělena tak, aby bylo možné indikovat, zdali se jedná o senzibilizaci dýchacích cest (respiratory sensitiser – Sr) nebo o senzibilizaci kůže (skin sensitiser – Sc).

Kromě toho info karty a stručné profily také uvádějí, jestli klasifikace a důležité vlastnosti jsou ovlivněny nečistotami nebo přídatnými látkami a do jaké míry je klasifikace uvedená v databázi sdílena mezi oznamovateli.

Další vylepšení databáze zahrnuje:

  • seskupení použití během životního cyklu: informace o použití jsou prezentovány ve fázích, tj. při použití ve výrobě, profesionálním a spotřebitelském použití;
  • vyhledávání nanoforem: uživatel si může nastavit kritéria v pokročilém vyhledávání, obdrží ty chemické látky, u kterých registranti uvedli nanoformy ve svých registračních dokumentacích;
  • vyhledávání používání formou volného textu: uživatel může vyhledávat použití ve volném textu podle předdefinovaných kategorií;
  • údaj o posledním datu odeslání registrační dokumentace daným registrantem: seznam registrantů/dodavatelů zaregistrovaných chemických látek prezentuje, kteří registranti aktualizovali své registrační dokumentace a kdy.

Toto vylepšení informací zprůhledňuje veřejně publikované údaje o více než 120 000 chemických látkách. Vylepšení informací se uskutečnilo na základě zpětných vazeb poskytnutých zainteresovanými stranami.

Ve vazbě na toto doplňující vyjasnění uveřejněných informací se připomíná registrantům důležitost pravidelné aktualizace dříve předložených registračních dokumentací.

ECHA bude i nadále pokračovat v přípravě údajů o chemických látkách dostupných i v různých formátech tak, aby byly čitelnější a uživatelsky příjemnější. V březnu t. r. ECHA představila pokrok realizovaný v tomto směru.

Zveřejnila klíčové údaje o 15 000 chemických látkách, dostupné stažením ve strukturovaném IUCLID formátu, k dalšímu využití. Tyto údaje mohou být využívány jednak ke zlepšení bezpečného používání chemických látek a dále mají umožnit inovace a pomoci předejít testování na zvířatech.

Další informace:

Zdroj: ECHA webové stránky

Přlohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ