1/2024

Dotační program Ekologické investiční projekty 2020 v Plzeňském kraji

| zdroj: Plzeňský kraj0

Dotační program Ekologické investiční projekty 2020 v Plzeňském kraji

Účelem dotačního programu je podpora zpracování projektových dokumentací k záměrům na výstavbu vodohospodářské infrastruktury pro veřejnou potřebu (vodovodů a vodárenských objektů, kanalizací a čistíren odpadních vod) a projektových dokumentací pro realizaci opatření na výstavbu či jinou realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní (tj. protipovodňových opatření).

Dotační program Ekologické investiční projekty 2020 obsahuje dva dotační tituly, a to dotační titul č. 1 - Podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2020 a dotační titul č. 2 - Podpora protipovodňových opatření 2020.

Dotace bude poskytnuta na vypracování projektové dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Poskytované prostředky jsou určeny pouze na projektovou činnost. Z dotace nelze hradit inženýrskou činnost. Finanční prostředky budou poskytovány formou investiční účelové dotace.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků alokovaných pro tento dotační program na rok 2020 na dotační titul č. 1 - Podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2020 činí 2 000 000 Kč, na dotační titul č. 2 - Podpora protipovodňových opatření 2020 jsou pak alokovány prostředky ve výši 2 000 000 Kč. Celkem jsou tedy na uvedený dotační program vyčleněny 4 000 000 Kč.

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoby:
Mgr. Martin Pták
e-mail: martin.ptak@plzensky-kraj.cz, telefon: 377 195 330

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA