2/2022

Dopady nového zákona o odpadech na integrované povolování

| zdroj: MŽP0

employee-4604126_640.jpg
zdroj: pixabay

Metodika k novému zákonu o odpadech popisuje jeho dopad na již vydaná integrovaná povolení, ve kterých jsou nahrazovány správní akty dle již neplatného zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Z pohledu zákona o integrované prevenci se nová odpadová legislativa týká nejen zařízení, kde je povolována jakákoli činnost uvedená v rámci kategorie 5 přílohy č. 1 (nakládání s odpady) uvedeného zákona, ale i ostatních zařízení, kde byl vydán např. souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady nebo k upuštění od třídění dle zrušeného zákona o odpadech. Taková zařízení budou muset být postupně uvedena do souladu s novou legislativou v oblasti nakládání s odpady a budou stanoveny podmínky provozu zařízení, které splňují požadavky nové legislativy.

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia