2/2023

Dnes je den boje proti suchu a rozšiřování pouští

| autor: MŽP ČR0

Dnes je den boje proti suchu a rozšiřování pouští

Cílem je upozornit na to, že obnova produktivity degradované půdy a zlepšení prostředků obživy je základním předpokladem pro budoucnost lidstva. Letos navíc uplyne 25 let od sjednání této úmluvy, což vybízí k ohlédnutí za úsilím států řešit problémy spojené s degradací půdy, včetně sucha.

Právě sucho je téma, kterému se Ministerstvo životního prostředí intenzivně věnuje už od roku 2014. O aktuálním stavu sucha i opatřením proti němu jednají průběžně politici a odborníci sdružení do Národní koalice pro boj se suchem.

Aktuálně se dle informací ČHMÚ letošní sucho vyvíjí následovně: téměř 46 % pramenů hlásí stav silného či mimořádného sucha. Koncem května došlo k mírnému vylepšení vlhkosti půdy, ale s postupným oteplováním se opět zvyšuje výpar.

Nejsušší oblasti se nacházejí na středním a horním povodí Vltavy, Berounky, Labe, na Tachovsku, a na Moravě v okolí Jevíčka. Podle vyhodnocení podzemních vod se 30 % mělkých vrtů pohybuje na úrovni silného až mimořádného sucha.

Celkově je hodnocen stav podzemních vod u mělkých vrtů v ČR jako mírně podnormální. Vzhledem k předpovědi počasí očekáváme mírný pokles stavu podzemních vod i půdní vlhkosti. Hladiny vod budou setrvalé nebo mírně klesající.

Pro opakované suché roky v řadě jsou klíčové projekty, které přinášejí okamžitý efekt. Ministerstvo životního prostředí proto nabízí obcím dotace, za které se jen za poslední rok napojilo na nové zdroje pitné vody nebo posílilo vrty v obcích téměř pro 150 tisíc obyvatel. Dalších více než 200 tisíc lidí by to mělo být už letos.

S připraveností na sucho pomáhá obcím i domácnostem také program Dešťovka. Obcím na hospodaření s dešťovou vodou a její návrat do krajiny stále nabízí až 800 milionů korun, domácnostem je k dispozici ještě více než 100 milionů korun na hospodaření s dešťovou i šedou vodou v domácnostech.

Pokračují i realizace projektů na zadržování vody v krajině. Aktuálně jde o 4 miliardy korun na boj se suchem. Na přírodě blízké projekty zaměřené na přirozené funkce krajiny, zadržování vody v krajině a zlepšování bilance podzemních vod ještě do roku 2020 poputují čtyři miliardy korun z evropských fondů. Přes sedm miliard investic již rezort životního prostředí investoval na vybudování tůní, mokřadů, nové zeleně, rozlivů řek, úpravy toků a dalších více než šesti tisíc projektů.

A jak to vypadá, když sucho a rozšiřování pouští mění dějiny, se mohou zájemci podívat na výstavě Voda a civilizace na pražské Kampě. Unikátní snímky od Austrálie, přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku prezentuje volně přístupná venkovní expozice až do 26. června.

Cílem výstavy je oslovit širokou veřejnost a ukázat klíčový význam vody pro existenci člověka od pravěku po dnešek, včetně přehledu současné situace a možných budoucích scénářů vývoje.

Poznámky:

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci, sjednaná v roce 1994, je celosvětovou mezinárodní smlouvou pro ochranu půdy před degradací a zmírňování dopadů velkého sucha. Zapojeno je v ní aktuálně 197 zemí a jako celek i Evropská unie.

Úmluva pamatuje také na region střední a východní Evropy, jehož specifické podmínky, jako je ohroženost vodní a větrnou erozí či znečištění půd chemickými látkami, řeší příloha V. této úmluvy, platná od roku 2001.

Česká republika přistoupila k úmluvě v roce 2000 a podílí se tak na celosvětové úrovni na hledání způsobů, jak zmírňovat dopady sucha a jak předcházet degradaci půdy v ohrožených oblastech. Odkaz na aktuální stránky úmluvy Světového dne boje proti suchu a desertifikaci 2019 ZDE.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP