Digitalizace evropského průmyslu – setkání lídrů

| autor: MPO0

Digitalizace evropského průmyslu – setkání lídrů

Digitální agenda se řadí mezi prioritní politiky Evropské unie a digitalizace průmyslu zaujímá v této oblasti významné místo. Sdělení Digitalizace evropského průmyslu z dubna 2016 si klade za cíl zajistit, aby každý průmyslový podnik v Evropě, v kterémkoli odvětví, v kterékoli lokalitě a bez ohledu na velikost mohl v plné míře těžit z digitálních inovací k vylepšení svých produktů, zlepšovat své procesy a přizpůsobit své obchodní modely změnám, které digitalizace přináší.

Podporuje také dialog a výměnu zkušeností mezi členskými státy, orgány EU i dalšími zúčastněnými stranami.

Užitečným fórem, kde lze takový dialog realizovat, je evropská platforma národních iniciativ k digitalizaci průmyslu, jež se dne 21. listopadu 2017 sešla ve složení na vysoké úrovni.

Jak uvedl Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky, který se jednání platformy účastnil, klíčovou roli v digitální transformaci podniků hraje zvyšování povědomí o přínosech digitálních technologií. V tomto směru připomněl významnou roli digitálních inovačních hubů i partnerských organizací z reálné ekonomiky.


Aktuálně disponuje iniciativou k digitalizaci průmyslu 15 členských států EU (Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Německo, ČR, Maďarsko, Rakousko, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Francie, Lucembursko, Litva, Polsko), 7 dalších je v přípravě.

Více informací o digitalizaci evropského průmyslu naleznete na stránkách Evropské komise.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK