2/2023

Dešťovka aneb dotační program na využití srážkové vody

| autor: Město Hořice0

Dešťovka aneb dotační program na využití srážkové vody

PODPOROVANÉ OBLASTI

  • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady (Zachytávání srážkové vody, filtrace srážkové vody, akumulace srážkové vody, voda na zálivku).

Dotace: dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Místo realizace projektu může být pouze pro stávající domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody, což znamená: Pokud v obci bylo od roku 2014 (alespoň jedno z kritérií): nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou; místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech; místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Skutečnost je nutné doložit stanoviskem obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty.

  • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Dotace: až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Finanční prostředky lze využít na instalaci akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, kterou je nutné využít na splachování WC v domě, případné přebytky lze využít pro zálivku zahrady; Místo realizace: celá ČR, stávající domy i novostavby.

  • Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Dotace: dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Finanční prostředky lze využít na instalaci důmyslného systému, který využívá přečištěnou odpadní vodu (např. přečištěnou šedou vodu ze sprch a umyvadel) k následnému využití pro splachování toalet a případně i zálivku; systém může být vhodně doplněn o zachytávání a využití srážkové vody. Místo realizace: celá ČR, stávající domy i novostavby

Kdo může žádat o dotaci

Dotace jsou určeny pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. Nelze využít na domy určené k rekreaci.

Příjem žádostí

Elektronický příjem žádostí: od 29. května 2017. Žádosti budou přijímány průběžně až do vyčerpání celkové alokace. Alokace je 100 milionů Kč.

Odkazy a zdroje informací

Webové stránky státního fondu životního prostředí: www.sfzp.cz/sekce/877/destovka/Web programu: www.dotacedestovka.czKontakty:  Pro obecné informace o programu Dešťovka volejte zdarma naši zelenou linku 800 260 500, kde Vám každý pracovní den mezi 7.30 a 16.00 rádi poradíme.

Své dotazy můžete zasílat také prostřednictvím e-mailu na adresu: info@sfzp.cz. Pokud preferujete osobní kontakt nebo již řešíte svoji podanou žádost, nabízíme Vám možnost osobní konzultace na našich 13 krajských pracovištích, a to vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 17.00 hodin a v pátek od 9.00 od 12.00 hodin.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP