Reklama

21. 8. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Delegaci z Lotyšska zajímalo řešení problematiky stavebních výrobků a BIM v České republice

Dne 10. srpna 2017 zástupci sekce Stavebnictví a primárních surovin přijali na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu delegaci z Lotyšské republiky tvořenou představiteli napříč stavebním sektorem.

Zástupce lotyšského Ministerstva hospodářství, Lotyšského svazu stavebních inženýrů, Lotyšského svazu architektů, Partnerství lotyšských stavebních podnikatelů a Státního kontrolního stavebního úřadu přivítala ve čtvrtek dopoledne ředitelka odboru Stavební úřad, Ing. Zdeňka Fialová, která tak zastoupila nepřítomného pana náměstka Ing.  Jiřího Kolibu.

Návštěvu krátce seznámila s historií budovy MPO na Františku a předala oficiální dárek vedoucímu delegace, panu Edmundsovi Valantisovi, který je zástupcem státního tajemníka na Ministerstvu hospodářství v Lotyšsku.

Jednání dále vedla Ing. Ludmila Kratochvílová, zástupkyně ředitele Odboru stavebnictví a stavebních hmot. Po představení organizačního členění MPO a nastínění rozdělení kompetencí ke stavebnictví mezi několik ministerstev proběhla diskuse ohledně aktuálního stavu, legislativy a připravovaných změn v oblasti stavebních výrobků a materiálů.

Následné téma BIM (Building Information Modelling) Lotyšskou delegaci velmi zajímalo, zejména pak současný stav ve využití metody BIM v ČR a role MPO jakožto národního gestora pro zavádění BIM. Přítomným byl stručně představen také materiál Koncepce zavádění metody BIM v ČR, který bude předložen vládě ke schválení.

Lotyšské delegaci se na MPO velmi líbilo, poděkovali za vřelé přijetí a pozvali zástupce Odboru stavebnictví a stavebních hmot na návštěvu do Lotyšska za účelem pokračování vzájemná spolupráce a výměny informací týkajících se probíraných oblastí stavebnictví.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372