1/2024

DEKRA přináší aktuální přehled ohlašovacích povinností k 31. 3. 2017

| autor: DEKRA CZ a.s.0

DEKRA přináší aktuální přehled ohlašovacích povinností k 31. 3. 2017

Podrobnější popis ohlašovacích povinností naleznete v tabulce níže, která je rovněž dostupná na stránkách DEKRA CZ.

Provedení ohlašovacích povinností významně změnila novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), v platném znění.

Od 1. 9. 2016 došlo ke změně způsobu autorizace hlášení, změně zasílání plných mocí do ISPOP a změně ohlašovacích povinností do IRZ.

Autorizace hlášení

Byla zrušena povinnost autorizovat hlášení pomocí listinné autorizace v případě, kdy není k hlášení připojen certifikovaný elektronický podpis nebo není hlášení zasláno datovou schránkou. Hlášení lze nyní autorizovat:

1. Odesláním hlášení pomocí tlačítka „ODESLAT ON-LINE DO ISPOP“

Jedná se o variantu, kdy je možné autorizovat hlášení jak s certifikovaným elektronickým podpisem, tak nově i bez něj.

Pokud není k hlášení připojen certifikovaný elektronický podpis, při odeslání hlášení pomocí výše zmíněného tlačítka se objeví okno pro zadání přihlašovacích údajů do ISPOP, které je potřeba pro úspěšnou autorizaci hlášení zadat. Listinná autorizace hlášení se již nezasílá.

2. Odesláním hlášení pomocí datové schránky

Tato možnost funguje jako v předchozích letech. Hlášení je autorizováno pomocí identifikátorů datové schránky, kdy se dá hlášení zaslat buď pomocí tlačítka „ODESLAT DO DATOVÉ SCHRÁNKY“ nebo zasláním hlášení ve formě přílohy datové zprávy.

Vždy doporučujeme po zaslání hlášení v účtu v ISPOP zkontrolovat stav hlášení, aby se zamezilo pozdějším problémům. Další informace lze nalézt zde.

Změny v zasílání plných mocí do ISPOP

Plné moci lze nově zasílat pouze přes ISPOP. Musí se jednat o konvertovanou plnou moc, jejíž zaslání lze provést po přihlášení do ISPOP v sekci Můj účet, Zmocnění.

Změna ohlašovacích povinností do IRZ

Novelou zákona o IRZ a ISPOP byly dotčeny i ohlašovací povinnosti do IRZ. Do IRZ ohlašují provozovatelé, splňující podmínky:

  • Provozovna splňuje definici IRZ provozovny, tedy je provozována E-PRTR činnost dle přílohy I Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006/ES nebo činnost dle § 3 odst. 2 uvedenou v příloze zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, v platném znění. Pozn.: Pokud provozovatel provozuje pouze činnost 10 – Vlastní činnost, dle přílohy zákona o IRZ a žádnou další činnost neprovozuje, hlášení do IRZ nepodává.
  • Provozovna splňuje prahové hodnoty projektované kapacity.
  • Při úniku nebo přenosu u daných znečišťujících látek a odpadů byly překročeny ohlašovací prahy.

Další informace lze nalézt zde.

Níže je uveden přehled ohlašovacích povinností, které je potřeba splnit do 31. 3. 2017.

Zdroj: www.ispop.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ