Časopis

Dekarbonizace průmyslu nesmí znamenat přemístění výroby do zemí mimo EU

| zdroj: SP ČR0

power-plant-4044704_640.jpg
zdroj: pixabay

Svaz průmyslu a dopravy komentuje aktuální růst ceny emisních povolenek, která překročila hranici 50 €/t.

EU ETS je systém, který nastavila EK v rámci regulace a cílů snižování emisí. Rostoucí cena emisních povolenek bezpochyby vytváří tlak pro plnění tohoto cíle. Příliš prudký nárůst ceny emisní povolenky, kdy cena povolenky překonala poprvé v historii úroveň 50 EUR za vypuštěnou tunu emisí skleníkových plynů, spolu s dalšími zpřísněními v rámci systému EU ETS, jako například snižování alokace bezplatných povolenek ohroženým odvětvím a plánované razantní snížení počtu odvětví, která mohou žádat o kompenzace za rostoucí ceny elektrické energie, mají ale zásadní dopad na konkurenceschopnost části českého a evropského zpracovatelského průmyslu.

V loňském roce, kdy vypukla koronavirová krize, která firmy negativně zasáhla, jsme slyšeli od čelních představitelů EU, že je potřeba zachovat si soběstačnost a nezávislost EU. Podaří se v EU zachovat tolik potřebný výrobní řetězec, který zajistí bezpečnost a nezávislost Evropy?

Prudce rostoucí cena povolenky představuje pro firmy a domácnosti rostoucí náklady. Firmám v současné nelehké situaci dále zhoršuje ekonomické výsledky a umazává zisky pro investice, domácnostem se projeví ve zdražení energie a některých produktů.

V letech 2012 - 2018 se cena povolenky v rámci evropského systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS) pohybovala v pásmu 5 – 10 EUR za vypuštěnou tunu CO2ekv. České podniky si byly vědomy, že na takto relativně nízké úrovni se nebude cena povolenky nacházet věčně a v rámci dostupných technologií masivně investovaly do opatření vedoucích ke snížení emisní a energetické náročnosti jejich výrob. V současné době se tak naprostá většina výroby nejvýznamnějších sektorů zpracovatelského průmyslu pohybuje na úrovni nejlepších dostupných technologií.

Průmysl již v této době volal po zavedení systému kompenzací nepřímých nákladů na povolenku v ceně elektrické energie z toho důvodu, že kompenzace již v této době fungovaly v řadě evropských zemí a výroby v těchto zemích EU tak měly konkurenční výhodu oproti českým podnikům. Průmysl nebyl vyslyšen s argumentací, že cena povolenky je nízká a že nemá smysl udělovat kompenzace, pokud bude cena emisní povolenky úrovní 15 EUR za tunu.

Situace se začala obracet v letech 2018 až 2020, kdy cena povolenky, zejména díky přijímaným politickým opatřením, ale rovněž spekulacím na trhu, nejprve překonala úroveň 20 a později 30 EUR za tunu CO2 ekv. V této době se na žádost průmyslu začalo na nastavení kompenzací pracovat i v ČR. Vláda kompenzace za rok 2020 schválila a my doufáme, že ve státním rozpočtu vyšetří pro tento účel dostatek prostředků.

V roce 2021 se cena povolenky opět vydala dále prudce nahoru. Nejdříve překonala další milník 40 EUR a na začátku května dokonce historickou hranici 50 EUR za vypuštěnou tunu, což se samo o sobě stává pro zpracovatelský průmysl či teplárenství ohrožením a velkou zátěží, protože již při úrovních kolem 30 EUR řadě firem nákup povolenek umazával významnou část provozních zisků.

Rostoucí cena emisní povolenky postupně vede ke zdražení elektřiny a tepla a nepřímo se promítá do výrobků z energeticky náročných odvětví, pokud mohou navýšení nákladů promítnout do cen. To samozřejmě není možné v odvětvích, která jsou vystavena globální konkurenci jako je ocelářství či chemie.

banner-SE-Energie24-640x426.jpg

Tento fakt zhoršuje situace, kdy bylo ohlášeno téměř čtvrtinové snížení bezplatné alokace povolenek pro únikem uhlíku ohrožené výroby pro období 2021-2025 spojené s razantním omezením sektorů, které budou způsobilé pro čerpání kompenzací. Tyto výroby se tak dostávají do velmi složité ekonomické situace.

V rámci Evropské zelené dohody se připravuje legislativní balíček EU nazvaný „Fit for 55“, který bude revizemi klimaticko-energetických směrnic a nařízení reagovat na v EU schválený závazek snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990 s výhledem na nulové emise v roce 2050 a záporné emise po roce 2050.

Může nás těšit fakt, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se tématu věnuje, snaží se vnímat argumenty průmyslu a pracuje na studii dekarbonizace českého průmyslu do roku 2050. Podle prvních dostupných výstupů nelze ale průmysl významněji dekarbonizovat bez zajištění dostatečného množství elektrické energie z nízkoemisních a bezemisních zdrojů.

Proto zdůrazňujeme postupnost dekarbonizace a nutnost respektovat reálné podmínky, dostupnost technologií či investiční cykly jednotlivých sektorů. Dekarbonizace výroby je spojena u některých sektorů i s mnohonásobně vyšší spotřebou elektrické energie oproti současnému stavu. Způsob zajištění dostatečného množství bezemisní elektrické energie ale i bezemisních plynů pro průmysl by měla zodpovědět aktualizace Státní energetické koncepce.

Domníváme se, že v krátkodobém horizontu je třeba zapojit všechny relevantní resorty a připravit studii dopadů na připravovaný balíček „Fit for 55“, která kromě příležitostí pro řadu odvětví popíše i rizika pro některé sektory, které zpřísnění legislativy může významně ztížit podmínky pro podnikání a ohrozí jejich konkurenceschopnost.

Nikdo si nepřeje takový scénář dekarbonizace průmyslu, který by znamenal přemístění výroby do zemí mimo EU, ve kterých nejsou emise uhlíku zpoplatněny, což by v konečném důsledku vedlo ke globálnímu zvýšení emisí i z důvodu vyšších nároků na dopravu zboží do EU. Této politice musí odpovídat i nastavení dotačních a podpůrných programů, které „zelenou tranzici“ podpoří.

Na úplný závěr je potřeba připomenout si důležitost zachování zpracovatelského průmyslu v EU, tedy zachování nezávislosti EU na jiných regionech. Cílem klimatické politiky nesmí být přesun výroby mimo ČR a EU a následně produkty dovážet.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat