2/2023

Dalších 60 milionů na snižování zápachu a emisí těžkých kovů

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Dalších 60 milionů na snižování zápachu a emisí těžkých kovů

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlašují další výzvu z Národního programu Životní prostředí na zmíněná opatření nad rámec aktuální národní i evropské legislativy. Příjem žádostí začíná v pondělí 3. dubna.

„Znovu přicházíme s nabídkou pomoci k řešení zápachu těch provozů, které jím obtěžují své okolí. Vloni jsme odstartovali historicky premiérovou výzvu řešící právě tento často historický a vleklý problém. Zájem o opatření v první výzvě předčil naše očekávání, dokonce dvojnásobně převýšil stanovenou alokaci!

Proto letos pokračujeme s touto atraktivní nabídkou zejména pro podniky či obce na dovybavení provozů sofistikovanými technologiemi na odstraňování emisí pachu i těžkých kovů nad rámec toho, co jim předepisuje evropská i národní legislativa. Zlepšíme tím životní prostředí, prospějeme lidskému zdraví a zamezíme obtěžujícímu zápachu,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Vloni jsme přijali na 30 projektů s požadavkem dotace přes 93 milionů korun, z toho 17 projektům již byla schválena dotace v celkové výši 55 milionů korun,“ doplňuje ministra Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, a pokračuje: „Naším hlavním cílem je poskytovat finanční prostředky Státního fondu hlavně takovým projektům, které budou mít prokazatelný efekt na životní prostředí a mezi ně projekty na snižování zápachu a emisí těžkých kovů bezpochyby patří.“

Cílem aktuální 5. výzvy z Národního programu Životní prostředí je snižování emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových podniků. Z prostředků SFŽP ČR je na tuto výzvu vyčleněno celkem 60 milionů korun, z toho 30 milionů korun půjde na snížení emise těžkých kovů, zbylých 30 milionů na snížení a odstranění zápachu.

Žádosti o podporu lze podávat od 3. dubna do 27. září 2017. Minimální výše dotace je 100 tisíc korun, maximální deset milionů, tedy maximální výše celkové dotace na jeden projekt může dosáhnout až 60 procent z celkových způsobilých výdajů.

Předmětem podpory jsou taková opatření, která jdou nad rámec podmínek provozu stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a jeho prováděcími právními předpisy.

Žadatelé tak mohou získat dotace například na pořízení technologií a změny technologických postupů typu zakrytování a odsávání odpadního plynu s následným čištěním pomocí biofiltrů, biopraček, mokrých vypírek, ozonizérů, plazmového čištění a dalšími technologickými řešeními aj.

„Dalším cílem výzvy je podpořit projekty snížení emisí těžkých kovů, které mají zákonem stanoven imisní limit či jsou regulovány Protokolem o těžkých kovech. Jde třeba o olovo, arsen, kadmium, nikl, rtuť,“ vysvětluje ředitel Valdman. Podle něj lze dotaci získat také i na pořízení technologie tkaninových filtrů.

O podporu mohou žádat obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a další subjekty, jako jsou veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace nebo státní podniky.

Kromě vlastníků mohou žádat i nájemci nebo provozovatelé technologie, která je zdrojem znečišťování ovzduší, ovšem jen za podmínky řádného zajištění udržitelnosti.

Dokumenty k výzvě č. 5/2017 .

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE