2/2023

Dalších 397 milionů eur jde na zlepšení evropského životního prostředí. Nová výzva programu LIFE startuje

| autor: TZ MŽP0

Dalších 397 milionů eur jde na zlepšení evropského životního prostředí. Nová výzva programu LIFE s

O finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty mohou žádat také zájemci z řad českých podnikatelských subjektů, neziskových organizací, univerzit, vědeckých a výzkumných institucí i veřejné správy.

Kvalitně zpracovaný projektový návrh předložený do právě vyhlášené evropské výzvy je nezbytným krokem k získání podpory z programu LIFE pomocí něhož EU financuje aktivity či inovace související se životním prostředím a klimatem. 

Žádosti musí předkladatelé adresovat přímo Evropské komisi, která zajišťuje i jejich hodnocení.

“Letos došlo k významné změně v podprogramu Životní prostředí,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: 

„Evropská komise zde upravila podávání žádostí do evropské výzvy. Nově dochází k dvoustupňovému přihlašování žádostí. 

V první etapě předloží žadatelé v podprogramu Životní prostředí koncept a teprve pokud se dostanou do druhé etapy, podají úplný návrh na základě přijatých připomínek z prvního kola. 

Brusel si od této změny slibuje, že dojde ke zjednodušení postupu pro předkládání projektů. U podprogramu Klima zůstává postup podání žádostí beze změn, žadatelé předloží úplné návrhy podle stávajících pravidel."

Pokud projekt uspěje, činí míra kofinancování projektů LIFE z EU 55 % způsobilých výdajů. Koncepty do podprogramu Životní prostředí se předkládají v první polovině června. 

Projektové návrhy do podprogramu Klima mohou žadatelé odevzdat do začátku září letošního roku. Na hodnocení podaných projektů má Evropská komise zhruba osm měsíců, vybrané podpořené projekty tedy budou známy na jaře 2019. 

Nejčastější doba realizace projektu činí 3 až 6 let a rozpočet typického projektu dosahuje až 3 milionů eur.

Další finanční podporu českým projektům nabízí i Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím národní výzvy. 

V letošním roce MŽP ze svého rozpočtu vyčlenilo celkem 53 milionů korun. Z této částky je alokováno 50 milionů na spolufinancování projektů, jestliže uspějí v konkurenci EU projektů a 3 miliony na přípravu projektové dokumentace v případě podání projektu do evropské výzvy. 

Nejvyšší míra spolufinancování činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt.

Na pokrytí nákladů s přípravou projektu lze získat pro podprogram Životní prostředí max. 240 tisíc korun na jeden projekt. V podprogramu Klima mohou žadatelé obdržet max. 200 tisíc korun na jeden projekt. 

Národní výzva je pro žadatele v podprogramu Životní prostředí otevřena do 3. května 2018 a v podprogramu Klima do 22. června 2018.

Českým zájemcům o program LIFE poskytuje služby a konzultace při přípravě projektových návrhů Ministerstvo životního prostředí.

Další informace o programu jsou dostupné zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP