3/2022

Další celoevropský projekt prosazování nařízení REACH se zaměří na dovážené produkty

| zdroj: MPO0

Podpora exportu v kostce pro technologie a výrobky oběhového hospodářství

Byl schválen projekt zaměřený na společnosti dovážející výrobky a chemické látky ze zemí mimo EU a plnění povinností registrace, povolování a omezování. Realizace v letech 2023–2025 si vyžádá spolupráci inspektorů a celních orgánů členských států.

Fórum o prosazování agentury ECHA odpovědné za harmonizaci prosazování právních předpisů EU o chemických látkách se na svém listopadovém zasedání dohodlo, že příští projekt bude zaměřen na kontrolu dovozu látek, směsí a předmětů.

Toto téma vyvolala vysoká míra nesouladu u dováženého zboží zjištěná v předchozích projektech fóra, včetně nedávného pilotního projektu. Bylo zjištěno, že 23 % kontrolovaných výrobků nesplňovalo požadavky stanovené právními předpisy EU a jsou proto nezbytné další kontroly.

Kontrola dovozu na vstupních místech do EU je nejúčinnějším prostředkem kontroly proto, aby nevyhovující látky, směsi a předměty nevstupovaly na evropský trh. Projekt bude pracovat také na dalším rozvoji a posílení stávající spolupráce mezi orgány pro vymáhání podle nařízení REACH a celními orgány. Posílením kontroly dovozu projekt také přispěje k cílům strategie EU pro udržitelnost v oblasti chemických látek.

Fórum rovněž souhlasilo se zveřejněním svých budoucích doporučení ohledně vymahatelnosti nových návrhů omezení podle nařízení REACH.

Na programu jednání veřejného zasedání, k němuž se připojilo 41 zástupců zúčastněných organizací a čtyř kandidátských zemí, byla možnost rozšíření budoucí úlohy fóra a posílení kontroly dovozu. Další sledovanou oblastí byla vymahatelnost omezení podle nařízení REACH, například u textilních výrobků a při používání olověných střel v mokřadech, ale také analytické metody relevantní pro kontrolu povinností podle nařízení REACH.

Fórum o prosazování se sešlo ve dnech 7. a 11. listopadu a jeho podskupina pro nařízení o biocidních přípravcích (BPRS) dne 16. listopadu. Příští setkání fóra a BPRS se uskuteční v březnu 2023.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur