1/2024

ČOI kontrolovala výrobky slibující energetické úspory

| autor: Česká obchodní inspekce0

ČOI kontrolovala výrobky slibující energetické úspory

Ověřovala, zda jejich vlastnosti odpovídají tomu, co je jejich výrobci a prodejci uvádí při nabídce spotřebitelům. Jedná se o kontrolu elektrického rozvaděče nízkého napětí zaručující vysokou úsporu elektrické energie při ohřevu.

Česká obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského kraje provedla kontrolu elektrického rozvaděče nízkého napětí, který obvykle nachází uplatnění v energetice, chemickém a zpracovatelském průmyslu, teplárenství a v sektoru služeb.

Kontrola byla zaměřenána dodržování právních předpisů a to zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Inspektoři při kontrole zjistili několik porušení právních předpisů. Výrobce nedodržel stanovený postup při posouzení shody a nevydal EU prohlášení o shodě (NV 481/2012 Sb., o omezení požívání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních).

Tím výrobce porušil zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (konkrétně se jednalo o § 13 odst. 1, 2, a 3). Dále výrobce nevyhotovil technickou dokumentaci a neposoudil shodu stanoveným způsobem a nevypracoval EU prohlášení o shodě (nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh a nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, porušil § 6 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh).

Rovněž výrobce na svých internetových stránkách poskytoval spotřebiteli před rozhodnutím o koupi nepravdivé informace o vlastnostech výrobku. Uvádění nepravdivých údajů o úspoře při ohřevu může způsobit a podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele, který tak může učinit rozhodnutí, které by jinak neučinil. Užití nepravdivých údajů o úspoře při ohřevu nasvědčuje klamavému konání (§ 5 odst. 1 v návaznosti na § 4 odst. 4 zákona č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele).

Česká obchodní inspekce v tomto případě poskytla výrobci zákonnou lhůtu pro podání vyjádření ke zjištěným skutečnostem. V případě prokázání porušení budou přestupky řešeny uložením správního trestu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP