1/2022

Co všechno musíme udělat, abychom si mohli pořídit vlastní studnu?

| autor: Martina Jandusova0

clean-21479_640.jpg
zdroj: pixabay

Rozhodli jste se, že si na pozemku postavíte vlastní studnu? Pak budete nutné zodpovědět si několik otázek. Třeba jak vydatný zdroj vody potřebujete? Odkud vodu povedete? Jak hluboký vrt bude nutný? A kolik to bude celé stát?

Vlastní zdroj pitné či užitkové vody přináší řadu výhod. Voda ze studny může být používána ke všem běžným potřebám v domácnosti, zároveň neobsahuje chlór, který někomu může způsobovat zdravotní potíže. Majitelé studny nejsou závislí na dodávkách vody z veřejných vodovodů a nemusí vodárnám platit za úniky vody, ke kterým dochází kvůli špatně těsnícímu potrubí. V neposlední řadě voda při průtoku zeminou získává některé minerály, což ji dělá chutnější.

Na druhou stranu je nutné vzít v potaz, že pokud se rozhodnete pro odebírání vody z vlastní studny, budete muset na začátku poměrně hodně zainvestovat. Současně je nutné nainstalovat domovní vodárnu, každý rok provést údržbu, zkontrolovat jakost vody a neustále čistit okolí studny. Po velkých deštích může dojít k tomu, že se voda zakalí, naproti tomu v období sucha může být studna bez vody.

Hospodaření s vlastní vodou sebou zkrátka nese dost práce, i tak jde ale o investici do budoucna, která se dle odborníků může vrátit zhruba do deseti let. Pokud jste se rozhodli pro vlastní zdroj vody, podívejte se s námi, co všechno pořízení studny obnáší.

Vrtat anebo kopat?

Během rozhodování o tom, jakou studnu vybudovat, se často zaměřujeme především na její hloubku, která ovlivňuje i cenu celého díla. Hloubka studny ovlivňuje vydatnost pramene vody, jenž se na konkrétních místech výrazně liší. Studny lze rozdělit na vrtané nebo kopané. Vrtané studny mají menší průměr a větší hloubku, a berou podzemní vodu, která je kvalitnější. Vrtání studny je poměrně rychlé. Naproti tomu kopané studny mají větší průměr a menší hloubku, a kopání je finančně náročnější a zdlouhavější. Získáte tím ale vydatnější zdroj vody. Vlastními silami můžete studnu kopat pouze do hloubky tří metrů, což pro dosažení kvalitní vody většinou nestačí.

Vrty jsou hlubší a užší a hloubí se v místech, kde se voda nachází hluboko - například více než třiceti metrech. Podle skladby zeminy se musí technologie vrtání měnit. Průměr vrtu studny je závislý na průměru trubky, která se vybírá podle požadovaného množství čerpané vody. Většinou se průměry pohybují mezi 150 až 260 mm.

Po vykopání studny musíte zajistit odvoz vykopané zeminy, vyztužit stěny studny betonovými skružemi, a studnu překrýt plastovým nebo betonovým poklopem. Pokud kopete do skály, výztuž nepotřebujete, překrytí ale no. Zabraňuje totiž nejen pádu osob do studny, ale chrání ji i před nečistotami. Kopané studny jsou doporučovány tam, kde je dostatečné množství nezávadné mělké podzemní vody a vysoká propustnost hornin. Výhodou kopaných studní je především jejich velká akumulační schopnost a snadná údržba. Jednoduše se kontrolují a případně čistí nebo renovují.

Co je potřeba na úřadech

Před tím, než začnete studnu budovat, se provádí hydrogeologický průzkum, ke kterému potřebujete souhlas vodoprávního úřadu. Průzkumem zjistíte řadu důležitých informací, které vám odpoví na to, zda je vhodnější studna kopaná nebo vrtaná. Dozvíte se, jestli je na pozemku, kde hodláte studnu postavit, podzemní voda, jak silný je její pramen, případně jakou hloubku by plánovaný vrt měl mít a přibližné náklady na realizaci studny. Průzkumný vrt ale není vždy nutný. Pokud se nacházíte v lokalitě, kde jsou hydrogeologické poměry známy a nevznikají v ní problémy s nedostatkem vody, vrt provést nemusíte, případně je možné k němu přistoupit až v rámci povolování studny.

Dle stavebního zákona se na studnu pohlíží jako na stavbu, což znamená, že před realizací studny budete potřebovat územní rozhodnutí o umístění studny a stavební povolení. Zároveň je studna i vodním dílem a pro odběr vody z vodního díla rovněž musíte mít povolení, která má na starosti vodoprávní úřad. Ten vykonává působnost speciálního stavebního úřadu a vše potřebné vyřídí v rámci společného řízení.

Studna nesmí snižovat množství podzemní vody v okolních studních pod úroveň, kterou povoluje vodoprávní úřad. Je nutné, aby byly posouzeny zdroje možného znečištění a případné závady byly odstraněny.

Zmíněný posudek se odevzdá jako součást dokumentace na vodoprávním úřadu. Pakliže je vrt hluboký více než 30 metrů, potřebujete navíc povolení Báňského úřadu a studna je v tomto případě zároveň báňským dílem. Mějte na paměti, že do doby, než oznámíte vodoprávnímu úřadu užívání studny, případně než požádáte o vydání kolaudačního souhlasu, nesmíte vodu ze studny čerpat. Pokud byste tak učinili, vodoprávní úřad by mohl zahájit řízení o uložení provedení nápravných opatření nebo zahájit sankční řízení o uložení pokuty.

Vrtané studny se od kopaných liší i v postupu vyřizování povolení. U vrtané studny se provádí zkušební vrt, který musíte oznámit obci a to 15 dní před zahájením prací. Naproti tomu u kopané studny se zkušební vrt nedělá. S hloubením můžete začít po vydání stavebního povolení vodoprávním úřadem a obci nic neoznamujete.

Studna a dům

Pakliže stavíte studnu a společně s ní i rodinný dům, můžete pro obě stavby vyřídit jedno společné stavební povolení od stavebního úřadu. V takovém případě vydá vodoprávní úřad závazné stanovisko, povolení stavby vodního díla, a povolí nakládání s vodou. Vodoprávní úřad stanoví i to, jak vysoká bude horní hranice odběru. U rodinného domku to bývá kolem 300 kubíků ročně. Pokud je odběr měsíčně nad 500 kubíků studna musí mít vodoměr.

U nemovitosti s vlastní studnou, kterou jste zakoupili, je třeba zkontrolovat, zda vám byli předány i podklady, které se týkají povolení studny a nakládání s vodami upřesňující množství odběru. Pokud je nemáte, je možné, že studna byla postavena „načerno“, čili bez potřebných povolení. O stavební povolení můžete v takovém případě požádat zpětně.

Zpětně stavební povolení ani povolení k odběru vody nepotřebují studny, které vznikly před rokem 1955. Pokud slouží potřebám jednotlivých domácností, nikoliv pro podnikání, jsou považovány za povolené. Stačí předložit prohlášení osoby, která vodu odebírá. K prokázání stáří studny můžete využít například stavební dokumentaci k domu, výpovědi pamětníků, záznamy z obecní kroniky, znalecké posudky atd.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO