1/2024

Co považuje Svaz průmyslu a dopravy ČR z hlediska oběhového hospodářství za nutné

| autor: SP ČR/redakce0

Co považuje Svaz průmyslu a dopravy ČR z hlediska oběhového hospodářství za nutné

Oběhové hospodářství představuje reálné možnosti snižování nákladů a zejména dopadů na životní prostředí. Odpady a materiály v nich obsažené nemusí představovat pouze environmentální a ekonomickou zátěž, ale i příležitost a zdroj, který svým opakovaným využíváním přináší zisk firmám, obcím, regionům a společnosti jako celku. Namísto těžby nerostných surovin a jejich plýtváním na skládkách oběhové hospodářství v souladu s hierarchií nakládání s odpady podporuje před cházení vzniku odpadů, opětovné využití materiálů či výrobků, jejich recyklaci, a to včetně té energetické.

Proto je pro SPČR nutné:

1. Reflektovat hierarchii nakládání s odpady evropských i tuzemských právních předpisech

2. Připravované evropské regulace nastavovat s ohledem na specifika členských zemí a se zohledněním dopadu na celkový průmysl a konkurenceschopnost.

3. Přijmout nové návrhy zákonů o odpadech a výrobcích s ukončenou životností;

  • přijetím zákonů budou motivovány environmentálně přijatelné technologie, které směřují k předcházení vzniku odpadů nebo jejich využití tak, aby cenné materiály nekončily na skládkách.

4. Důsledně dodržovat hierarchii nakládání s odpady

  • materiály s potenciálem opětovného využití či recyklace musí být takto využity. Pro dosažení cílů využití a recyklace je třeba relevantně uplatňovat separovaný sběr. Definice a výpočet využití a recyklace musí být srovnatelný v celé EU;
  •  materiály, které nemohou být materiálově využity nebo recyklovány musí být využity alespoň energeticky předtím, než budou uloženy na skládku;
  • na skládkách odpadů mají končit pouze materiálově či energeticky nevyužitelné materiály v inertní formě;
  • zamezit technologiím úpravy odpadů, které pouze kamuflují skutečnost, že odpady po úpravě končí pod jiným kódem opět na skládkách odpadů; tento odpad však do statistik již nevstupuje jako skládkování směsných komunálních odpadů; takové řešení však není udržitelné z pohledu legislativy Evropské unie, ani České republiky.

5. Přijmout nové kvalitní zákony, které podpoří zpracovatelský a recyklační průmysl a neohrozí zájmy výrobců a požadavky na ně kladené, včetně plnění kvót stanovených evropskou legislativou.

6. Podpořit tzv. zelené zadávání pro orgány státní a veřejné správy s cílem podpořit odbyt recyklovaných materiálů a druhotných zdrojů.

7. Zavést nový statistický ukazatel tvorby HDP na jednotku využití tzv. panenských (nových) surovinových zdrojů. Tento indikátor ukazuje, jak jsou jednotlivé ekonomiky schopné opětovně využívat materiály při tvorbě HDP. Čím méně surovin na jednotku HDP se importuje, tím lepší bude ukazatel a naopak.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP