2/2023

Chybí v našem vodním hospodářství vhodná regulace?

| autor: Pavel Mohrmann0

Chybí v našem vodním hospodářství vhodná regulace?

V této legislativní hře ale nejsou pouze MŽP a Mze. Dotčených stran je daleko více. Základní přehled je patrný v následujícím schématu:

MZP_MZE.jpg

MŽP v nedávné době přišlo s návrhem vytvořit Vodní úřad. Ten by soustředil veškerou pravomoc nad vodou, její distribucí, cenou a hospodařením s ní do jednoho mezirezortního místa. Ministerstvo zemědělství vznik takového úřadu ale považuje za zbytečné a není samo. I ostatními subjekty podílející se na podobě současného vodního hospodářství, byl nápad přijat rozporuplně.

Zástupci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) jsou toho názoru, že zavedení „vodního úřadu“ je sice plně v kompetenci Vlády, znamenalo by to však výraznou změnu formy stávající regulace VaK.

Jako jeden z argumentů pro zavedení tohoto centrálního úřadu je často udávána nedostatečná či dokonce chybějící regulace, která by tento stav měla napravit. Podle názoru SOVAK ČR však tento názor není založen na objektivních datech, praxe je zcela odlišná, o čemž se denodenně přesvědčují i jednotliví členové. I z tohoto důvodu jsme přesvědčeni, že zavedení centrálního úřadu by nepřineslo slibované efekty a naopak náklady spojené s reorganizací regulace a zavedení centrálního úřadu by zaplatil daňový poplatník a současně i spotřebitel v platbách za vodné a stočné.

Je třeba upozornit, že již existuje institut, který má mít zastřešující funkci. Je to Výbor pro koordinaci regulace oboru VaK, který sdružuje jednotlivá dotčená ministerstva a další orgány pohybující se v oboru VaK. Tento výbor se v pravidelných intervalech schází a jednotlivé strany nastolují otázky a témata, která jsou řešena společně.

Do jaké míry je činnost Výboru kvalitní, je otázkou. V každém případě byl zcela jistě ustanoven právě pro posílení principu transparentního a předvídatelného výkonu regulace s cílem zajištění kvalitní, spolehlivé a nákladově efektivní služby koncovým zákazníkům za podmínek umožňujících dosažení finanční stability regulovaných subjektů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP