Reklama

27. 6. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: odbor ekologie MPO

CHESAR 3 a IUCLID 6 jsou zpřístupněny ke stažení

Evropská agentura pro chemické látky zveřejnila novou verzi nástroje Chesar 3 pro hodnocení chemické bezpečnosti a vytváření zpráv o chemické bezpečnosti a novou verzi IUCLID 6.

Nástroj Chesar 3 (Chemical safety assessment and reporting tool) je od 21. 06. 2016 přizpůsoben novému formátu IUCLID 6 a výměna dat s IUCLID 6 bude efektivnější než dřív. To pomůže uživatelům Chesar 3 vytvářet hodnocení chemické bezpečnosti (CSA) a připravit zprávy o chemické bezpečnosti (CSR) jednodušším a harmonizovanějším způsobem přímo z údajů v IUCLID 6. Aktualizace také podporuje hodnocení komplexnějších případů, jako jsou např. vícesložkové látky nebo UVCB látky.

Chesar 3 automaticky generuje zprávy o chemické bezpečnosti a expoziční scénáře pro komunikaci jako textový dokument a exportuje informace o použití a expozici do IUCLID 6. Chesar 3 také usnadňuje opětovné použití (nebo aktualizaci) prvků hodnocení vygenerovaných samotným Chesar 3 nebo importovaných z externích zdrojů.

Současně s Chesar 3 byl dne 21. 06. 2016 uveden do provozu i IUCLID 6, aby se zajistila vzájemná kompatibilita. Všichni uživatelé Chesar 3 si musí proto nainstalovat aktualizovaný IUCLID 6.

Byly také revidovány a vylepšeny rady a doporučení jak Chesar 3 používat, takže uživatelé lépe tomuto nástroji porozumí a dostanou také během používání nástroje cílenou pomoc. Údaje z dřívějších verzí Chesar budou automaticky převedeny do Chesar 3.

ECHA rovněž aktualizovala Pokyny o používání Chesar 3 a další podpůrné dokumenty, které jsou k dispozici na webových stránkách ECHA v sekci Chesar.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372