2/2023

ČEZ Distribuce dokončila výstavbu rozvodny 110 kV v průmyslově zóně Triangle

| autor: TZ ČEZ0

ČEZ Distribuce dokončila výstavbu rozvodny 110 kV v průmyslově zóně Triangle

Rozvodna nacházející se v průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce tak rozšíří potřebnou distribuční kapacitu novým investorům a tím i novým pracovním místům v regionu. Investiční náklady na tuto akci se vyšplhaly na téměř 200 milionů korun. Díky novému výrobnímu závodu společnosti Nexen vznikne v Ústeckém kraji postupně až 1500 nových pracovních míst.

ČEZ Distribuce je při budování průmyslové zóny Triangle už od jejího vzniku od roku 2006. Připojení zóny bylo vyvoláno požadavky Ústeckého kraje a v letech 2006-2007. Společnost ČEZ Distribuce v energetickém zařízení pro rozvoj této lokality investovala více než 115 milionů korun. Energetici zde postavili vedení velmi vysokého napětí 2x110 kV v trase Výškov – Triangle, rozvodnu 22 kV a kabelové rozvody 22 kV v areálu průmyslové zóny.

Druhá etapa rozvoje Triangle

Další posilování příkonu pro průmyslovou zónu započalo v roce 2011, a to výstavbou jednoduchého vedení 110 kV z transformovny Žatec do transformovny Triangle provozovaného v napěťové hladině 110 kV a výstavbou vývodového pole 110 kV v transformovně Žatec. Délka nového vedení velmi vysokého napětí je 5,6 km a trasa je tvořena 24 mřížovými stožáry.

„Výstavbu rozvodny 110kV v TR Triangle jsme dokončili v polovině srpna 2018 a v současné době je provozována v režimu zkušebního provozu. Investiční náklady se vyšplhaly na téměř 200 milionů korun,“ říká Jiří Kudrnáč, člen představenstva ČEZ Distribuce.

Stavba rozvodny Triangle byla realizována na základě podané žádosti o připojení významného žadatele společnosti NEXEN TIRE Europe s.r.o. Požadovaný příkon 50 MW je připojen v napěťové hladině 110 kV, bylo nutné doprojektovat vývodového pole 110 kV v nové transformovně Triangle. Výše požadovaného příkonu a charakter odběrného místa znamenalo pro žadatele výstavbu transformovny 110/22 kV. 

Obě nové transformovny jsou propojeny kabelovým vedením 110 kV, jehož investorem je společnost NEXEN TIRE Europe s.r.o. Technologické úpravy (rozšíření polí) se dotkly také rozvodny 22 kV včetně řídicího systému a ochran.

Rozvodna je řešena jako venkovní, se dvěma systémy přípojnic, se třemi poli přívodů z linek 110kV, jedním již zmíněným polem vývodu pro žadatele, dvěma poli vývodů na transformátory 110/22kV a jedním polem spínače přípojnic. 

V transformovně Triangle jsou instalovány dva transformátory o výkonu 40 MVA. V rámci zprovoznění transformovny Triangle bylo nutné provést technologické úpravy v transformovně Výškov, tzn. přepojení přívodních linek z napěťové hladiny 22 kV na 110 kV.

V souladu s projektovou dokumentací napájí transformovnu elektrickou energií dvě linky z transformovny Výškov (původně provozovány v napěťové hladině 22 kV) a jedna z transformovny Žatec, v napěťové hladině 110 kV. Přechodem na napěťovou hladinu 110 kV umožnilo spuštění transformace 110/22 kV prostřednictvím transformátoru T101, s možností zálohy strojem T102. 

V rámci dokončování proběhly finální terénní úpravy uvnitř a kolem transformovny vč. dokončení asfaltových povrchů obslužné komunikace v areálu transformovny. Bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a následně byla zahájena jednání s Ústeckým krajem ve věci dokončení procesu zřízení věcných břemen a odkupu pozemku areálu transformovny.

„Spolupráce se společností ČEZ Distribuce probíhala naprosto korektně a v dohodnutých termínech. Jsme velmi rádi, že díky posílení příkonu jsme se opět přiblížili spuštění výrobní linky,“ vysvětluje Ivan Dzido, zástupce NEXEN TIRE Europe s.r.o.

Půjde zároveň o vůbec první továrnu Nexen Tire v Evropě. Práci v ní najde až 1500 mechaniků, specialistů a dalších odborníků pro její provoz. Jihokorejská společnost Nexen Tire patří mezi nejvýznamnější světové výrobce pneumatik. Díky novému výrobnímu závodu vznikne v Ústeckém kraji postupně až 1500 nových pracovních míst. Plánovaná roční výrobní kapacita dosáhne ve finální fázi 12 milionů pneumatik ročně. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP