Cesta k dotacím z Norských fondů je otevřena

| autor: Tisková zpráva SFŽP0

Cesta k dotacím z Norských fondů je otevřena

Program se bude primárně zaměřovat na „měkké projekty v oblasti životního prostředí" např. tvorbu strategií, monitoring, poskytování informací ad.

Státní fond životního prostředí ČR byl vybrán jako nejvhodnější kandidát na funkci zprostředkovatele pro tento program, a to díky svým předchozím úspěchům a letitým zkušenostem s administrací obdobných programů. Přípravy programu se rozeběhnou v průběhu září po podpisu memoranda mezi Českou republikou a Norským královstvím, jehož znění odsouhlasila vláda ČR.

„Považuji to za velký úspěch, že si Norsko vybralo právě Státní fond životního prostředí ČR pro řízení dotací z Norských fondů v oblasti životního prostředí. Zároveň je to pro nás velká výzva, ale jsem si jist, že se jí zhostíme jako profesionálové. Přeci jenom nejsme v oblasti řízení dotačních programů žádnými nováčky," říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Výběr Státního fondu životního prostředí jako zprostředkovatele programu byl podporován zástupci Norska, podle kterých by implementace programu měla být svěřena specializované organizaci, která má zkušenosti s administrací a řízením obdobných programů.

Partnerem programu ze strany poskytovatele prostředků bude Norská agentura životního prostředí, na české straně pak Ministerstvo životního prostředí. Funkci Národního kontaktního místa ponese Ministerstvo financí a mimo to bude fungovat jako certifikační a auditní orgán a orgán pro nesrovnalosti.

„Od podpisu memoranda budeme mít zhruba jeden rok na přípravu všech potřebných dokumentů a po schválení tzv. Programové dohody budeme moci spustit první výzvy na konkrétní projekty. Pokud vše půjde podle plánu, tak první žádosti o dotace by mohli žadatelé začít podávat v posledním čtvrtletí příštího roku," upřesňuje Petr Valdman a dodává, že na programové období 2014-2021 je pro oblast životního prostředí připraveno 30 mil. eur a dalších 150 tis. eur je alokováno na posílení bilaterálních vztahů.

Cílem programu Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu je, jak už sám název napovídá, zlepšit environmentální situaci v ekosystémech a zmírnit dopady lidské činnosti na změny klimatu.

K jeho naplnění dojde prostřednictvím projektů, jejichž obsahová náplň by měla být zaměřena na tvorbu strategií, plánů řízení a ochrany v oblasti životního prostředí s ohledem na ekosystémy, ohrožené druhy a společenstva včetně akčních plánů na omezení cizích invazivních druhů živočichů a rostlin.

Podporovány budou rovněž projekty zaměřené na monitoring, modelování v oblasti životního prostředí včetně sdílení a poskytování informací o životním prostředí.

Norské fondy podpořily v České republice již řadu zajímavých projektů. Aktuálně vstupují již do třetího programového období, v němž poskytnou finanční prostředky do pěti různých oblastí. Vedle životního prostředí poputují finance například na rozvoj podnikání, lepší účinnost a účelnost soudního systému, boj proti diskriminaci a extremismu atd.

Obecným cílem Norských fondů je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posílení bilaterálních vztahů mezi Norskem a přijímajícími státy.

Příloha:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK