2/2023

Česká republika se přibližuje k cirkulární ekonomice, vláda ČR schválila Politiku druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022

| autor: MPO ČR0

Česká republika se přibližuje k cirkulární ekonomice, vláda ČR schválila Politiku druhotných surov

Schválení Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022 vládou ČR je dalším významným krokem našeho státu k dosažení změny systému hospodaření se zdroji a to z lineárního na cirkulární/oběhový.

Cílem aktualizované Politiky je pokračovat v trendu zvyšování podílu zpětně navrácených surovin do hospodářství ČR na celkové spotřebě surovin v ČR. Hodnota tohoto ukazatele definovaného Eurostatem jako „Circular Material use Rate (CMU)“ vzrostla v ČR v období mezi lety 2014 – 2016 z 6,9 % na 7,6 %. 

Stále jsme však pod evropským průměrem, který vykazuje hodnotu 11,7 %. Proto bylo v Politice stanoveno dalších 19 nových úkolů, které jsou zaměřeny na pokračování podpory inovativních technologií na zpracování a využívání druhotných surovin, kterými lze ve výrobních procesech nahradit primární zdroje. 

Aktivity budou zaměřeny také na odstraňování bariér pro využívání druhotných surovin nebo na pokračování podpory osvěty a vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství a další.

Kompletní dokument Politiky je uveden v příloze. Příslušné usnesení vlády bude doplněno po jeho vydání.

Přípravě aktualizace Politiky druhotných surovin předcházela široká diskuse a poděkování při této příležitosti proto patří všem spolupracujícím subjektům, průmyslovým svazům, asociacím, sdružením a také spolupracujícím ministerstvům, které na aktualizaci Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 – 2022 s MPO spolupracovaly.

Přílohy ke stažení

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP