1/2024

Česká a Slovenská inspekce životního prostředí pokračují ve spolupráci při ochraně vod

| zdroj: ČIŽP0

water-5025282_640
zdroj: pixabay

Kooperace mezi Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) a Slovenskou inspekcí životního prostředí (SIŽP) je klíčová pro efektivní zvládání havárií a ochranu vod v příhraničních regionech. Společné jednání zástupců obou kontrolních orgánů, které proběhlo ve dnech 11. a 12. června 2024 v Praze, umožnilo zhodnotit dosavadní spolupráci a navázat na pravidelnou výměnu informací a zkušeností.

Jedním z diskutovaných témat byla novelizace právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a také aktuální požadavky na činnost obou inspekcí. Zvýšená pozornost byla věnována problematice havárií na vodách a další regionální spolupráci jednotlivých inspektorátů v oblasti ochrany vod. „Pravidelné setkávání a sdílení zkušeností ze slovenskými kolegy nám umožňuje rychlejší a koordinovanější reakce na environmentální incidenty, což přispívá k lepší ochraně vodních zdrojů a životního prostředí v obou zemích,“ uvedl Oldřich Jarolím, ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence ČIŽP.

Poslední setkání obou inspekcí se uskutečnilo v roce 2019 na Slovensku. Pětiletou přestávku měla na svědomí zejména omezení v souvislosti s pandemií COVID-19. Pravidelné setkávání se uskutečňuje dle Dohody mezi ČIŽP a SIŽP o vzájemné spolupráci, která vychází z Dohody mezi vládou České republiky a Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Dohoda byla uzavřena na dobu pěti let a prodlužuje se automaticky o dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví.

V rámci jednání ČIŽP a SIŽP se uskutečnila mj. také exkurze na vodní dílo Štvanice, které je souborem vodohospodářských staveb, vybudovaných počátkem minulého století na pražském ostrově Štvanice, zahrnující Helmovské jezy, vorové propusti, plavební komory a malé vodní elektrárny. Jedná se o jednu z nejstarších průmyslových vodních elektráren na Vltavě. Budova je technickou památkou – elektrárna zde byla postavena již koncem 19. století při řešení zesplavnění Vltavy. Pohyblivý jez umístěný nad plavební komorou Štvanice je největším zařízením tohoto druhu v České republice, doplňuje zdymadlo Štvanice a je zařazen mezi technické zajímavosti města Prahy. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA