1/2021

Brno chce vybudovat bioplynovou stanici. Na přípravě projektu bude spolupracovat se společností SAKO a SUEZ CZ

| zdroj: TZ SAKO Brno0

cathedral-5672716_640.jpg
zdroj: Pixabay

Město Brno chce prověřit systematický sběr a následné zpracování gastro odpadů od občanů i podnikatelských subjektů. Díky tomu by mohlo vyrábět biometan a hnojiva pro další využití. Spolupráci na projektu projednali radní a doporučili zastupitelům schválit memorandum o spolupráci s dalšími dvěma společnostmi.

Mnoho domácností a firem likvidují bioodpad a zbytky z gastro provozů bez jejich dalšího využití. Z tohoto důvodu chceme tento materiál svážet na jedno místo a následně z něj vyrábět biometan, který by mohl pohánět například autobusy dopravního podniku.

Ročně by se tak dalo opětovně využít od 10 do 20 tisíce tun biologického odpadu. Aby se projekt na zřízení bioplynové stanice hýbal dopředu, chceme spolupracovat s městskou společností SAKO a se společností SUEZ CZ,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

V takto pojaté koncepci spolupráce více subjektů vidím synergii nejen v tom, že kompost budeme moci obohacovat digestátem, ale také v tom, že výrazně omezíme množství odpadu, které dnes končí v kanalizační síti. To výrazně zvýší její životnost, o snížení počtu populace potkanů, kteří výraznou měrou přispívají k ničení kanalizační sítě, ani nemluvě,“ zdůrazňuje Filip Leder, předseda představenstva akciové společnosti SAKO Brno.

Spolupráci všechny tři strany stvrdí podpisem memoranda o spolupráci. To definuje kroky, které je nutné v této věci udělat. Nejdříve bude vypracována studie proveditelnosti, obchodní plán a zhodnocení celkové výhodnosti projektu. Dále bude potřeba zanalyzovat množství odpadu, který by se pro tento účel hodil.

Následně bude založena akciová společnost, ve které bude mít 51% podíl společnost SAKO a 49% společnost SUEZ CZ. Ta do nové společnosti převede Centrální kompostárnu Brno. Město by do ní vložilo pozemek sousedící s kompostárnou, na kterém by stanice vznikla.

Náklady se odhadují na 190 milionů korun pro bioplynovou stanici, která zpracuje 10 tisíc tun bioodpadu za rok a 240 milionů korun pro stanici na 20 tisíc tun bioodpadu za rok,“ dodal Petr Hladík.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo