1/2024

Brabec se setkal s polským ministrem životního prostředí. Jednali o kvalitě ovzduší či možném rozšiřování dolu Turów

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Brabec se setkal s polským ministrem životního prostředí. Jednali o kvalitě ovzduší či možném rozš

Mezi hlavní témata patřila zejména kvalita ovzduší s ohledem na kvalitu paliv užívaných pro domácí kotle, dále přeshraniční přenos emisí, budoucí možné rozšiřování dolu Turów v souvislosti s poklesem hladin podzemních vod v česko-polském příhraničí nebo světelné znečištění pocházející ze skleníků v polské Bogatyni.

Jedním ze stěžejních témat diskuse ke kvalitě ovzduší byl nový polský legislativní návrh týkající se kvality paliv, který aktuálně připravuje polské Ministerstvo energetiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

„Z pohledu České republiky je důležité, aby se na polské straně zakázalo spalování nekvalitních paliv v domácnostech. V České republice spalování těchto paliv zakazuje zákon o ochraně ovzduší. Cílem naší spolupráce je, aby se požadavky na kvalitu paliv v obou zemích maximálně sjednotily,“ uvedl ministr Brabec na pracovním jednání se svým polským protějškem.

Ministři zároveň diskutovali o problematice hrozby výrazného poklesu podzemní vody v českém příhraničí v souvislosti s těžbou hnědého uhlí v dole Turów, kterou Polsko plánuje v budoucnu rozšířit.

Ministr Brabec informoval svého resortního kolegu, s nímž se pravidelně schází, [1] že pokud by se prokázala přímá souvislost úbytku vod s těžbou v Turówě, bude zapotřebí vynaložit značné finanční prostředky na zajištění náhradních zdrojů pitné vody pro obyvatele českého příhraničí. Náklady se dle předběžných propočtů místních vodárenských společností pohybují v řádu miliard korun.

V reakci na tyto informace ministr Szyszko slíbil: „Polsko je připraveno přijmout kompenzační opatření, jestliže nastanou problémy s nedostatkem vody.“ Ministr Brabec reagoval s tím, že nejdůležitější je těmto potížím předejít. „Je zcela zásadní, aby k této situaci vůbec nedošlo, protože kompenzace ještě neznamenají vodu pro místní obyvatele.“

Souvislost těžby s úbytkem podzemních vod však bude možné s jistotou prokázat až na základě dokumentace k záměru rozšíření těžby v Turowě, kterou polská strana České republice předloží v tomto roce, a také na základě projektu České geologické služby.

„Jeho cílem je zajistit hydrogeologické podklady pro jednoznačné určení míry vlivu těžby v Turówě na podzemní i povrchové vody na Frýdlantsku a Hrádecku, zmírnit její dopady a specifikovat možná nápravná opatření,“ vysvětluje ministr Brabec.

Ministři se při jednání rovněž dotkli otázky světelného znečištění ze skleníku u polské obce Bogatynia poblíž českých hranic. Ministr Brabec svému polskému kolegovi poděkoval za to, že se podařilo do desetihektarového skleníku loni instalovat speciální stínící rolety. Díky nim výrazně ubylo světelného záření, které obtěžovalo obyvatele podél česko-polské hranice [2].

V poslední době ale bylo zaznamenáno několik případů, kdy bylo osvětlení ve skleníku rozsvíceno, aniž by byly rolety zataženy. Polský ministr byl o této situaci informován a byl požádán o spolupráci při nápravě situace, která vedle obyvatel ruší také živočichy v okolí.

Poznámky:

[1] O setkáních jsme informovali na tomto odkazu a také zde.

[2] Více informací k instalaci rolet ve sklenících v Polsku zde: na tomto odkazu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA