Reklama

18. 7. 2017  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Biocidní novinky v evropském věstníku

Evropská komise včera vydala několik prováděcích nařízení, kterými schválila či neschválila účinné látky pro použití v biocidních přípravcích.

Schváleno bylo:

  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1276 ze dne 14. července 2017, kterým se schvaluje kyselina peroxyoctová vyrobená z tetraacetylethylendiaminu a perkarbonátu sodného jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů 2, 3 a 4 (Text s významem pro EHP. ). Dostupné zde.
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1275 ze dne 14. července 2017, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolňovaný z chloru jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 5 (Text s významem pro EHP. ). Dostupné zde.
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1274 ze dne 14. července 2017, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu vápenatého jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5 (Text s významem pro EHP. ). Dostupné zde.
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1273 ze dne 14. července 2017, kterým se schvaluje aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 1, 2, 3, 4 a 5 (Text s významem pro EHP. ). Dostupné zde.
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1278 ze dne 14. července 2017, kterým se schvaluje 2-methylisothiazol-3(2H)-on jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 11 (Text s významem pro EHP. ). Dostupné zde.
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1277 ze dne 14. července 2017, kterým se schvaluje 2-oktyl-isothiazol-3(2H)-on jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP. ). Dostupné zde.

Neschváleno bylo:

  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1282 ze dne 14. července 2017, kterým se neschvaluje 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 13 (Text s významem pro EHP. ). Dostupné zde.

Všechna rozhodnutí vstupují v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372