1/2024

Balená voda je drahá a silně zatěžuje životní prostředí, přesto se kupuje v obrovském množství. Proč?

| autor: Pavel Mohrmann| zdroj: SOVAK ČR3

water-5533199_640.jpg
zdroj: Pixabay

Každý jen trochu zasvěcený musí vytušit, že vyrábět a prodávat balenou vodu je velmi chytré, protože kupovat balenou vodu je na většině území ČR velmi hloupé. Přesto tento nákladný a pro životní prostředí škodící obchod stále kvete.

Ano, existují regiony, kde pitnou vodu musí obyvatelé řešit nákupem vody balené, ale jde opravdu jen o malou část spotřebitelů. Všude jinde teče z vodovodních kohoutků velmi kvalitní pitná voda, proto tanou na mysl otázky, jejichž zodpovězení by mohlo vysvětlit, proč je obchod s balenou vodou stále tak úspěšný?

Víme, že balená voda produkuje uhlíkovou stopu, generuje náklady na dopravu a na skladování. Na jeden vyrobený litr balené vody se spotřebuje další téměř 1,5 litru.. To jsou všechno věci, které by byly ospravedlnitelné v případě, že bychom neměli žádnou jinou alternativu. My ji ale máme. Teče nám z kohoutku.

Existuje vůbec nějaký důvod k tomu, aby spotřebitelé dávali přednost balené vodě? Jak je možné, že se trh s balenou vodou tak snadno rozvinul, navíc v tak masivním měřítku? Jaké kroky činí producenti pitné kohoutkové vody, aby se spotřebitel vrátil zpět k využívání vody z kohoutku?

Tyto otázky jsme položili odborníkům – řečníkům webkonference Provoz vodovodů a kanalizací a jejich odpovědi přinášíme:

Ing. Radka Hušková

V lokalitách, kde není dostupná voda z veřejného vodovodu a lokální zdroj je nekvalitní, pak je namístě, aby byla upřednostněna balená voda. Ovšem v lokalitách, kde je k dispozici voda z veřejného vodovodu, tak tam není na místě dávat přednost vodě balené. Voda z veřejného vodovodu je vysoké kvality, kontrolovaná pravidelně laboratořemi jak provozovatele vodovodu, tak v rámci superkontroly orgánem ochrany veřejného zdraví.

U balené vody si spotřebitel nemůže být jistý způsobem skladování, ne vždy jsou dodrženy optimální podmínky. A to má na kvalitu balené vody významný vliv. U vody z veřejného vodovodu je vlastně voda „skladována“ při stálé teplotě v nezámrzné hloubce v zemi. Takže podmínky „skladování“ jsou optimální.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. No, jestli on problém už nebude v té větě "z vodovodních kohoutků teče velmi kvalitní pitná voda". Jasně že je hygienicky náležitě upravená, ale je také kvalitní? V drtivé většině lokalit je ta voda na hranici upravitelnosti co se obsahu minerálních látek - tedy tvrdosti vody - týče. Všechny domácí spotřebiče, myčky, kávovary, pračky, nakonec i sanitární technika, zarůstají kamenem - velmi kvalitním kamenem, který se těžko odstraňuje. Proč by tedy lidé raději do kávovarů nelili balenou vodu, když nakonec ta káva je i chutnější? VaK zajisté budou lobbovat za svoji vodu. V pořádku, ale pak se o ni také musí starat, nehledět jenom na zisk a nepovolovat odběry různým megaskladům, které vyrůstají jako houby po dešti na okrajích sídel a vodu jim odebírají - a to až tak, že v období jen mírného sucha se zahrádkářům zakazuje zalévat. To je vskutku navýsost geniální a úspěšné řešení.

  2. Kolik lidí onemocnělo z balené vody a kolik z kohoutkové?

  3. A co použití filtračních konvic Brita? Na měsíční spotřebu stačí jedna náplň za ca 100 Kč. A kohoutkovou vodu to opravdu zlepší chuťově i obsahově - minerály i organické příměsi (obsah aktivního uhlí).

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP