1/2024

Akumulace energie je nedostatečně zpracována, říká SP ČR

| autor: SP ČR0

Akumulace energie je nedostatečně zpracována, říká SP ČR

Jaké změny novela zavádí

Nutnost nové koncepce právní úpravy v energetickém sektoru v podobě nového energetického zákona vyplývá z vývoje energetické legislativy EU, stávajícího energetického zákona a vývoje energetického trhu. Stávající zákon č. 458/2000 Sb., tzv. energetický zákon prošel v minulosti mnoha novelami, čímž se stal značně nepřehledný a v některých ustanoveních složitý.

Regulace nových trendů v energetice

Nový energetický zákon si klade za cíl zohlednit veškeré trendy a požadavky plynoucí z nové evropské legislativy. Unijní legislativní balíček, tzv. „Zimní balíček“, zveřejněný v listopadu 2016 Evropskou komisí, přináší významné změny ve fungování trhu s elektřinou. Dochází k masivnímu rozvoji technologií, jako je decentralizovaná výroba zejména z obnovitelných zdrojů energie, akumulace či elektromobilita.

Ukládání energie rozděleno na dvě činnosti

Aktuálně platný energetický zákon činnost ukládání energie nereflektuje. Věcný záměr navrhuje rozdělit ukládání energie do dvou dílčích činností – ukládání elektřiny a přeměna energie (v zařízení označovaných Power-to-X). Pro jednotlivé subjekty na energetickém trhu budou stanoveny jednoznačné podmínky pro vykonávání těchto činností.

Nové cenové tarify pro nový model trhu s elektřinou

Věcný záměr konstatuje, že bude nutné zajistit soulad mezi navrhovaným modelem trhu s elektřinou a stanovením cen a tarifů jak pro komoditu (např. dynamický tarif), tak pro služby (např. tarifní struktura pro distribuci).

Kapacitní mechanismy

Věcný záměr uvádí, že v novém energetickém zákonu bude zaveden právní rámec pro potenciální zavedení kapacitního mechanismu jako formy zajištění zdrojové přiměřenosti. Kapacitní mechanismus by zajistil příjem provozovatelů zdrojů za udržení výkonu, který by bylo možné v případě potřeby v elektrizační soustavě využít.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Oblast ukládání energie (akumulace) je nedostatečně zpracována. Očekáváme, že při přípravě paragrafového znění bude oblasti ukládání energie věnována podstatně širší pozornost.
  • Věcný záměr nepovažuje přečerpávací vodní elektrárny za zařízení na ukládání elektřiny, což je v rozporu se směrnicí 2019/944, která žádnou podobnou výjimku neobsahuje a ani nepřipouští.
  • Umožnit časově rozlišit síťové tarify, které budou odrážet využívání sítě.
  • Požadujeme pracovat s možností zavést a využít kapacitní mechanismy, pokud budou potřeba pro stabilní a bezpečný provoz elektrizační soustavy. Zároveň by věcný záměr neměl předjímat strategickou rezervu jako formu kapacitního mechanismu.
  • Zvážit stávající model cenové regulace tepla a zachovat regulaci jen v případech, kde je odběratel odkázán na jediný zdroj tepla, a odstranění regulace tam, kde působí konkurence.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP