1/2021

Aktualizace Nové průmyslové strategie 2020

| zdroj: MPO0

pexels-burst-544965.jpg
zdroj: pexels

Komise potvrzuje priority strategie z roku 2020 a zároveň reaguje na pandemii.

Komise chce sdělením Aktualizace Nové průmyslové strategie z roku 2020: Budování silnějšího vnitřního trhu pro evropskou obnovu, které vyšlo dne 5. května 2021, zajistit, že průmyslové ambice Evropské unie plně zohlední nové okolnosti po krizi COVID-19 a podpoří přechod k udržitelnější, digitálnější, odolnější a konkurenceschopnější ekonomice.

Aktualizovaná strategie znovu potvrzuje priority stanovené ve sdělení z března 2020 a zároveň reaguje na zkušenosti získané z krize s cílem podpořit oživení a otevřenou strategickou autonomii EU. Navrhuje nová opatření, která mají posílit odolnost jednotného trhu zejména v dobách krize. Zabývá se potřebou lépe porozumět závislostem EU v klíčových strategických oblastech a představuje sadu nástrojů k jejich řešení. Nabízí nová opatření k urychlení zelené a digitální transformace.

Aktualizovaná strategie rovněž reaguje na výzvy k identifikaci a monitoringu hlavních ukazatelů konkurenceschopnosti unijní ekonomiky jako celku: integrace jednotného trhu, růstu produktivity, mezinárodní konkurenceschopnosti, veřejných a soukromých investic a investic do výzkumu a vývoje.

Sdělení doprovází tři pracovní dokumenty útvarů Komise: Výroční zpráva o jednotném trhu pro rok 2021, analýza strategických závislostí a kapacit Evropy a dokument o konkurenceschopném a ekologickém evropském ocelářství s analýzou výzev pro toto odvětví a sadou dostupných nástrojů EU.

Na realizaci strategie dohlíží mj. Komisí zřízené Průmyslové fórum. Sdělením se zabývá i Rada EU.Pro květnové zasedání Rady pro konkurenceschopnost připravilo portugalské předsednictví rozpravu zaměřenou na zajištění přístupu ke kritickým surovinám. Slovinsko pak v červenci uspořádalo neformální zasedání věnující se ekosystémům textilu a energeticky náročných odvětví.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo