1/2024

Aktualizace cenové mapy dodávaného tepla ve více než šesti stech městech a obcích ČR

| autor: Teplárenské sdružení0

Aktualizace cenové mapy dodávaného tepla ve více než šesti stech městech a obcích ČR

Dovolujeme si vás upozornit na aktualizaci volně přístupné cenové mapy dodávaného tepla na www stránkách o dálkovém vytápění naseteplo.cz a rozšířené cenové mapy, která je součástí Registru výrobců a distributorů tepla (ta je určena pouze pro členy Teplárenského sdružení ČR a pro její prohlížení jsou nutné firemní autorizační údaje).

Mapa byla aktualizována na základě Ceníku předběžných cen tepelné energie k 1. 1. 2017 (kalkulované ceny včetně DPH), v němž ERÚ udává ceny tepla ve 3127 cenových lokalitách. Jsou v ní uvedeny konečné ceny včetně DPH a plánovaná dodávka tepla pro domácnosti v 666 městech a obcích (2016 = 682 obcí, 2015 = 635 obcí).

Vedle aktuálních cen tepelné energie, použitého paliva na výrobu tepla nebo podílů jednotlivých úrovní předání tepelnou energií v cenové mapě najdete i základní informaci, zda je v obci provozována účinná soustava zásobování tepelnou energií, kdo je výrobcem a kdo dodavatelem tepla v lokalitě.

Z tepelných zdrojů mimo byt a tepelných soustav je teplem v České republice zásobováno podle posledního šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) už kolem 1,7 milionu domácností.

Při letošní plánované dodávce ve výši zhruba 48,6 PJ tepelné energie a při průměrné konečné ceně tepla pro domácnosti 580 Kč/GJ se předpokládá v sektoru dálkového vytápění domácností roční obrat cca 28,2 miliardy korun.

Podle výše uvedených dat by měla být průměrná roční spotřeba tepla pro domácnosti kolem 28 GJ. V ceníku však není rozlišena dodávka do nebytových prostor v zásobovaných objektech, která průměr mírně navyšuje.

Průměrná spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody se u průměrné české domácnosti v bytě s plochou kolem 70 m2 udává při průměrné zimě ve výši 25 GJ. A letošní část zimy byla po třech mimořádně teplých letech opět skoro průměrná. V roce 2015 byla pro domácnosti plánována roční dodávka 52,3 PJ s průměrnou cenou 587,7 Kč/GJ.

V roce 2016 mírně klesla plánovaná dodávka na 49,8 PJ i cena tepla na 585,1 Kč/GJ. V trendu mírného snižování plánu dodávky i ceny tepla pokračoval také rok 2017 s plánem 48,6 PJ tepla za průměrnou cenu 579,6 Kč/GJ. Konečnou cenu máme zatím potvrzenou ve Vyhodnocení ERÚ jen za rok 2015, a ta byla 588 Kč/GJ, tedy stejná jako kalkulovaná k 1. lednu roku 2015.

V porovnání s loňským rokem se ve 133 obcích cena nezměnila (při cenovém porovnání let 2016 a 2017 v rozmezí -1 až +1 Kč/GJ z důvodu zaokrouhlování), ve 140 obcích klesla cena do 20 Kč/GJ a ve 240 obcích klesla o více než 20 korun na gigajoule.

V 97 obcích se pak průměrná ceny tepla zvýšila do 20 Kč/GJ (to odpovídá zvýšení nákladů o necelých 500 Kč za letošní rok) a v 52 obcích byl meziroční nárůst ceny tepla vyšší než o 20 Kč/GJ. Ceny zůstaly stejné nebo klesly nejen ve většině lokalit, ale i při porovnání dodávky se většina tepla prodává za stejné ceny nebo teplo zlevnilo.

Cena se nezměnila pro 31,6 % dodávky, klesla do 20 korun u 17,4 % a podobný podíl 17,5 % má i dodávka tepla s poklesem nad 20 Kč/GJ. Takže celé dvě třetiny dodávky tepla (66,5 %) v letošním roce mají cenu stejnou nebo nižší. Vysoký je i podíl tepla, jehož cena narostla maximálně o 20 Kč/GJ, jde o 28,5 %.

Potěšitelné je, že cena tepla vyšší o více než 20 Kč/GJ se letos podílí na plánované dodávce jen necelými 5 %, tedy 2,4 PJ z plánovaných 48,6 PJ tepla pro domácnosti. To při průměrné roční spotřebě 25 GJ tepla zasáhne asi jen 96 000 domácností.

To je však jen statistický dopočet, který nemusí odpovídat skutečnosti, jelikož u řady obcí s výrazným nárůstem ceny nedošlo k jeho reálnému nárůstu, ale z ceníku vypadly levnější zdroje v lokalitě, což je jeden z hlavních důvodů růstu průměrné ceny v obci.

V interaktivní cenové mapě jsou pro lepší orientaci obce barevně odlišeny podle počtu obyvatel do 4 kategorií (do 1999 obyvatel, od 2000 do 9999 obyvatel, od 10 000 do 49 999 obyvatel a nad 50 000 obyvatel). U každé obce jsou uvedena základní data o ceně tepla.

Tedy rozmezí cen tepla na jednotlivých úrovních předání - z centrální výměníkové stanice, blokové nebo domovní kotelny, ze sekundárních rozvodů a z domovní/objektové předávací stanice. Tato základní data doplňuje dopočtený vážený průměr konečné ceny tepla pro domácnosti a celková dodávka tepla pro domácnosti v dané obci.

U všech obcí jsou také uvedeny podíly dodávky tepla podle použitých paliv v členění - uhlí, zemní plyn, OZE + biomasa, topné oleje a ostatní paliva; nebo podíly dodávky z jednotlivých úrovní předání - teplo a ohřev vody v centrální výměníkové stanici, sekundární rozvody, domovní předávací stanice, blokové a domovní kotelny.

Součástí statistik je i podíl domácností zásobovaných teplem ze zdrojů mimo byt v dané obci. Z dalších informací zde naleznete odkazy na držitele licence k výrobě tepelné energie a licence k distribuci tepelné energie ve vybrané obci a odkaz na členy Teplárenského sdružení České republiky, kteří v dané obci vyrábějí či dodávají tepelnou energii domácnostem.

Letos byla Cenová mapa opět doplněna údajem, zda je v obci provozována účinná soustava zásobování tepelnou energií. Podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů, je účinnou soustavou zásobování tepelnou energií soustava, do které bylo v předcházejícím kalendářním roce dodáno alespoň 50 % tepla z obnovitelných zdrojů, 50 % tepla z druhotných zdrojů, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny nebo 50 % tepla z kombinace uvedených možností.

(Tato definice byla přejata převzata ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti). Energetický regulační úřad má ze zákona povinnost účinné soustavy zásobování tepelnou energií evidovat a zveřejňovat jejich přehled vždy do konce dubna.

Díky novele zákona o podporovaných zdrojích energie od 1. ledna 2016 není možné poskytovat dotace na tepelná čerpadla nebo solární systémy, které by svým provozem zhoršily celkovou průměrnou roční účinnost stávajících účinných soustav zásobování tepelnou energií.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ