1/2024

87 milionů do kanalizací a čistíren na Karvinsku v roce 2019

| autor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava0

87 milionů do kanalizací a čistíren na Karvinsku v roce 2019

Finančně nejnáročnější investicí budou likvidace kanalizačních výustí v Doubravě a Petřvaldu, na které bude celkem vynaloženo přes 70 milionů korun, v letošním roce půjde podle plánu o více než 40 milionů a stavby budou dokončeny v roce 2020. Investice se dotknou čistíren odpadních vod v Orlové, Karviné, Českém Těšíně a Horních Bludovicích.

V Horních Bludovicích bude zahájeno rozšiřování čistírny odpadních vod, které bude dokončeno v roce 2020.

„Současná kapacita čistírny je 350 ekvivalentních obyvatel. Současně evidujeme požadavky obyvatel i obce na napojování dalších domácností.

Naší investicí, během níž kapacitu čistírny zdvojnásobíme, jdeme tomu trendu naproti,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

V karvinském čistírenském provozu bude za téměř sedm milionů korun realizována stavba, díky níž dojde k využití tepelné energie ze stabilizovaného kalu.

V Českém Těšíně bude za více než dva a půl milionu korun rekonstruována kotelna, jejíž vybavení ze sedmdesátých let je značně opotřebováno a nevykazuje účinnost nezbytnou pro efektivní provoz.

V Havířově bude v areálu čistírny odpadních vod modernizován za více než pět milionů korun rozvod technologické vody.

V Orlové bude vybudováno stáčecí místo, kde budou vypouštěny dovážené odpadní vody. Díky tomu bude zajištěna lepší kontrola dovážených vod a zefektivněno jejich hrubé předčištění při jejich nátoku do čistírny.

V Havířově bude v koordinaci s modernizací vodovodních řadů rekonstruována také kanalizační sítě v Prostřední Suché v ulici Kpt. Jasioka, v Novém Bohumíně v Čáslavské ulici nebo v Bludovicích v Rodinné ulici, kde v rodinné zástavbě zkapacitníme a zmodernizujeme kanalizační sítě a související infrastrukturu.

V sousední Horní Suché v Konečné ulici bude v koordinaci s projektem v rámci zahlazování následků hornické činnosti vyměněno více než 150 metrů kanalizačních stok a související infrastruktury (revizní šachty), které jsou v nevyhovujícím technickém stavu.

„V Českém Těšíně projde za šest milionů kvůli nevyhovujícímu stavu k modernizaci kanalizační infrastruktury v ulicích Studentská a Akátová.

Rekonstrukce 250 metrů stoky proběhne bezvýkopovou technologií, kdy bude do stávajícího profilu zatažena samonosná inverzní vložka, vyměněny budou také atypické revizní šachty,“ vysvětluje Tlolka.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP