1/2024

7 „převratných návrhů“, které vyčistí Evropu?

| autor: Martina Jandusová0

7 „převratných návrhů“, které vyčistí Evropu?

Likvidace odpadků stojí ročně evropské daňové poplatníky 11 až 13 miliard eur, jak odhaduje The Clean Europe Network. Částka jde z veřejných finančních prostředků, které by alespoň částečně mohly být využity na jiné priority.

Smetí je po celém kontinentě odnášeno větrem a vodními cestami až do moří a oceánů. Až 80% odpadků v mořích pochází z pevniny. Tento problém nelze reálně řešit, aniž bychom přestali odhazovat odpadky po pevnině.

Pomoci by tomu mohlo 7 „převratných návrhů“, které jsou dalším „velkým krokem kupředu“ při předcházení smetí v celé Evropě.

1. Návrh

Historicky první definice "odpadků" v rámci EU byla navrhnuta Evropským parlamentem. Odsouhlasení definice otevřelo cestu k jasné implementaci ve 28 členských státech EU.

2. Návrh 

Další návrh přichází s právní úpravou odhazování odpadků. Ve všech zemích EU by tento čin měl být přestupkem. V případě porušení zákona mohou být občanům uloženy pokuty či jiné sankce.

3. Návrh

Vůbec poprvé budou muset členské státy vypracovat národní strategie k prevenci odpadků, které budou nedílnou součástí plánů pro nakládání s odpady. Výzkum ukázal, že drtivá většina stávajících plánů pro nakládání s odpady neobsahuje žádnou podstatnou strategii k předcházení odpadků.

V budoucnu bude nutné, aby národní plány „bojovaly proti všem formám odhazování smetí a podpořily jejich úklid",(což by zahrnovalo například tabákový odpad, žvýkačky, obaly, noviny a časopisy, hygienické osobní produkty a další).

4. Návrh

Vypracovat společnou evropskou metodiku k měření smetí, takže členské státy by mohly sledovat a vyhodnocovat svá preventivní opatření. Bez společné metodiky jen stěží porozumíme plánům na snižování odpadků na pevnině a v moři.

5. Návrh

Členské státy musí určit výrobky, které svým odpadem nejvíce znečišťující životní prostředí, a zredukovat jejich počet. Tento návrh by mohl pomoci i s problémem výskytu odpadků v mořích a oceánech.

6. Návrh

Výrobci budou povinni zaplatit informační a komunikační kampaně pro veřejnost týkající se prevence odhazování odpadků. Životní styl dnešní doby, kdy si vše bereme „sebou“, zvyšuje riziko odhazování smetí.

7. Návrh

Prvně došlo k tomu, že definice komunálního odpadu byla výslovně rozšířena i na sebrané smetí. Komise a Parlament tímto objasnily, že podíl zodpovědnosti za smetí spadá do místních samospráv a zahrnuje i čištění.

„Členské státy budou muset přijmout a implementovat tato chytrá a rozumná opatření, abychom mohli sdílet odpovědnost za smetí a předcházet mu,“ uvedl k celé věci Derek Robertson, současný prezident The Clean Europe Network a generální ředitel Keep Scotland Beautiful.

„Jsme dnes o krok blíž cíli sítě Čistá Evropa - k osvobození Evropy od odpadků do roku 2030. Podle europoslanců a Komise tyto návrhy pomohou k jeho dosažení, pokud na něm budeme pracovat společně s lidmi z celé Evropě, výrobci, místními úřady a vládami členských zemí.“

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA