Reklama

1. 8. 2016  |  Publicistika  |  Autor: www.greenbiz.com, redakce Průmyslové ekologie

3 kroky, jak mohou firmy zvýšit kvalitu vodních systémů

Voda je problém celosvětový. Řešení jsou v různých částech světa různě naléhavá. Nutno podotknout, že míra naléhavosti se zvyšuje. Dostupnost vody je stále problematičtější a to klade čím dál větší důraz na vhodné hospodaření s ní. Elektronický časopis Greenbiz se na svých stránkách právě tímto problémem zabývá.

Mnoho z klíčových vstupů provozní činnosti, a že se tudíž tato oblast ocitá ve stále větší míře v havarijním stavu? A co kdyby byl onen vstup zároveň mimořádně důležitý pro zdraví a sociální pohodu vás a vašich kolegů? 

Pravděpodobně byste se nezmohli ani na slovo. Jen byste nevěřícně koukali. Jak to vůbec mohl někdo dopustit? Skutečnost je ovšem taková, že přesně tak hospodaříme s vodou – v USA i v mnoha jiných částech světa. 

Kdy problémy nastanou, nevíme

Z hlediska firem tato situace představuje podnikatelské riziko. Společnost JPMorgan to ostatně jasně vyjádřila ve své zprávě, vydané již před osmi lety. Aktuální iniciativa CEO Water Mandate je v tomto ohledu ještě jasnější. Úkol, který plyne pro vedení firem, je prostý: posoudit rizika i příležitosti v oblasti vody, a to okamžitě. 

Pokud firmy nebudou mít přístup ke spolehlivému zdroji čisté vody, nastanou potíže – v rámci provozu, u produktů, či dokonce v oblasti zdraví zaměstnanců či celých komunit. Kdy a kde přesně k problémům dojde, lze jen obtížně předpovědět, je však zřejmé, že je v nadcházejících letech můžeme očekávat.

Investice jsou nedostatečné

Pro orgány státní správy pak příliš rozsáhlý a špatně fungující vodní systém představuje riziko, že lidem zkrátka dojde trpělivost a vládnoucí politiky logicky nebudou volit. U obyvatel a komunit může nedostatek vody vést ke zdravotním a environmentálním problémům – od nevyhovující hygieny po nemoci či zhoršování podmínek na přírodních stanovištích a vymírání druhů.

Navzdory výše uvedenému jsou však investice do základní infrastruktury vody v posledních několika desetiletích příliš nízké a navíc se často opírají o již překonané strategie.

Zaměříme-li se na budoucnost, je u problematiky spolehlivého přístupu ke kvalitní vodě nutné se zamyslet nad třemi klíčovými aspekty. Nastal čas na rozsáhlé investice „do vody", a to ve stejné míře jako u mnohem více diskutovaného (a také nanejvýš potřebného) přechodu k nízkouhlíkovým zdrojům energie.

Stejně tak musíme řešit příčiny, které vedou ke klimatickým změnám, takže i z tohoto pohledu je nutné, aby byla voda v rámci ekonomik využívána vědomě, efektivně a chytře. Je nutné vědět, zda firma v rámci provozních činností a dodavatelského řetězce působí v oblastech s nedostatkem vody. 

Výše uvedené změny budou vyžadovat nejen investice do dat a informací, na jejichž základě bude možné s vodou efektivně hospodařit – na úrovni firem, obyvatel, vodoprávních úřadů, státní správy i celých sektorů, ale také do šedé a zelené infrastruktury, která umožňuje přístup k vodě a zajišťuje dodávky pitné vody všude tam, kde je zapotřebí.

Cesty vpřed existují

Manažeři firem si ve stále větší míře tento multidimenzionální soubor potřeb vodního hospodářství uvědomují, což ostatně potvrzují také návrhy iniciativy Beverage Industry Environmental Roundtable (BIER) nebo projekty předních společností jako ABInBev či Coca-Cola.

Další možnosti nabízí například iniciativa CEO Water Mandate, přičemž možné cesty vpřed nastiňuje organizace Alliance for Water Stewardship. 

Cílem programu Water Disclosure Project organizace CDP pak je zajistit, aby firmy této problematice věnovaly pozornost. Podnikům se zde nabízí příležitost aktivně se zapojit a tím zvyšovat efektivitu a snižovat riziko – což jsou ostatně základní cíle každé firmy.

Vodní hospodářství je nutné zefektivnit

Úkol, který plyne pro vedoucí představitele firem, je prostý: posoudit rizika i příležitosti v oblasti vody, a to okamžitě. Vědět, zda firma v rámci provozních činností a dodavatelského řetězce působí v oblastech s nedostatkem vody. Vytvářet plány konkrétních zařízení a komplexů, které umožní maximalizovat efektivitu, inovovat řešení bez využití vody a spolupracovat s ostatními zainteresovanými subjekty na šedé i zelené infrastruktuře.

Navazovat partnerství s vodoprávními úřady i místními vodohospodářskými orgány, ekologickými organizacemi a nadacemi. A maximálně využívat investice do vodohospodářské infrastruktury – šedé i zelené, včetně souvisejících informací a ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372