1/2024

20 nových obchodů Tesco daruje přebytky potravinovým bankám

| autor: Tesco Czech0

20 nových obchodů Tesco daruje přebytky potravinovým bankám

Díky tomu se tak potravinové přebytky dostanou k lidem, kteří jsou v nouzi a nemají dostatečné finanční prostředky na nákup potravin. Tesco tak už nyní daruje ze 177 obchodů v ČR, přičemž cílem je, aby do roku 2020 byly do spolupráce zapojeny všechny obchody.

Dát jídlu druhou šanci, přesně tímto heslem se řídí potravinové banky, ale i společnost Tesco. V oblasti darování potravin jsou potravinové banky klíčovým partnerem Teska.

Spolupracují již od roku 2013 a daří se jim neustále spolupráci prohlubovat a rozšiřovat. Důkazem toho je i dvacet obchodů Tesco, které se nově zapojí do darovacího procesu.

Přebytky z obchodů jako např. Expres Kladno Rozdělov, Supermarket Kunratice nebo Expres Praha Hradčanská se tak prostřednictvím potravinových bank dostanou k lidem v nouzi.

 „Mám velkou radost ztoho, že se nám opět podařilo navýšit počet našich obchodů, které jsou zapojené do darovacího procesu. Díky tomu se nám daří úspěšně bojovat proti plýtvání potravinami a plnit náš závazek, že do roku 2020 budou všechny naše obchody darovat potravinové přebytky prostřednictvím potravinových bank.“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Jen za loňský kalendářní rok darovala společnost Tesco podle dostupných statistik ČFPB více než 929 tun potravin lidem v nouzi právě prostřednictvím potravinových bank, což z ní dělá největšího dárce z řad obchodních řetězců.

Je to i důkazem toho, že systematicky darujeme reálné přebytky přímo zjednotlivých prodejen. Šetříme tak životní prostředí nejen tím, že darované jídlo nekončí na skládce, ale zároveň je rovnou vydáno zmísta prodeje do rukou potravinových bank a jejich partnerů, aniž by se napřed vracelo do distribučního centra.

To je obzvlášť důležité vpřípadě darování čerstvých potravin. Taková práce samozřejmě vyžaduje spoustu koordinace, ale o to více jsme rádi, když se pak potraviny dostanou klidem, kteří jej potřebují.“ dodává Patrik Dojčinovič.

Nejčastěji se mezi dary objevují trvanlivé potraviny, ovoce, zelenina a pečivo, výjimečně pak i chlazené nebo drogistické zboží. Pravidelnost darování se různí podle velikosti prodejny, množství přebytků, kapacity potravinových bank a jejich odběratelských organizací apod. od jednoho svozu měsíčně až po každodenní darování.

Kde již kapacity potravinových bank nestačí, darujeme vzniklé přebytky např. mysliveckým spolkům nebo zoologickým zahradám, díky čemuž se zužitkování přebytků na vybraných prodejnách pravidelně blíží 100% hranici.

Vedle toho podporuje společnost Tesco potravinové banky i finančně, např. za uplynulý rok se jedná o souhrnnou částku přesahující 700 000 korun. Tyto prostředky jsou využity nejčastěji na financování provozních nákladů jednotlivých bank nebo na materiální dovybavení.

Navíc se v minulém roce podařilo vyslat do potravinových bank necelých 100 dobrovolníků z řad Teska, kteří tak během své pracovní doby pomáhali ve skladech, při rekonstrukci budov, nebo jako IT podpora.

Společnost Tesco je naším dlouhodobým klíčovým partnerem. Velmi si vážíme jejího odpovědného přístupu a podpory voblasti boje proti plýtvání potravinami a těší nás, že se nám společně daří zvyšovat povědomí veřejnosti o této problematice.“ doplňuje Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ