1/2024

20 miliard z OPŽP 2014+ na zlepšení životního prostředí v roce 2017

| autor: Tisková zpráva MŽP0

20 miliard z OPŽP 2014+ na zlepšení životního prostředí v roce 2017

18 miliard korun z Operačního programu Životní prostředí 2007–2013, které byly vinou předchozích vlád ohroženy, se podařilo díky nastavení krizového řízení dočerpat. Do Bruselu tak MŽP nebude vracet ani euro. Úspěch zažívá také OPŽP 2014+, kde budou do konce roku vyhlášeny výzvy, které svým objemem pokryjí 55 % vyhrazených peněz v celém programu.

18 miliard korun zachráněno, OPŽP 2007-2013 dočerpán na nulu

„Musím i se vší skromností říci, že to je obrovský úspěch, když vezmeme v potaz, jaké manko v čerpání evropských peněz nám tu zanechaly minulé vlády, stejně jako zpožděný rozjezd všech současných operačních programů. Velmi mě těší, že se nám podařilo zachránit 18 miliard korun z OPŽP 2007–2013 a s radostí mohu tak dnes oznámit, že jsme starý program dočerpali na rovnou nulu.

Když jsem v roce 2014 přišel na ministerstvo, patřil tento program z pohledu čerpání k nejhorším operačním programům. Jen málokdo tehdy věřil, že to otočíme. O to větší mám radost, že tvrdá práce mého týmu přinesla své ovoce,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává, že ve stejném tempu pokračuje MŽP i v čerpání prostředků ze stávajícího OPŽP.

„Dosavadní výsledky OPŽP 2014+ mi také dělají radost. K financování se nám podařilo schválit v současném programovém období projekty za 18 miliard korun, což je zhruba čtvrtina celkové alokace programu, přičemž vyhlášené výzvy do konce roku pokryjí 55 % celkové alokace programu.

V roce 2017 pak plánujeme vypsat další výzvy za 20 miliard korun. To je důležité jak z pohledu příjemců dotací, investic do životního prostředí, ale i pro českou ekonomiku. Dotace do nových projektů znamenají jednak vznik nových pracovních míst, ale i přínos pro HDP atp.,“ doplňuje ministr Brabec.

Vinou nečinnosti předchozích vlád přišla Česká republika v OPŽP 2007-2013 v roce 2013 o 7,5 miliardy korun, které musela vrátit do Bruselu, a hrozila ztráta dalších až 18 miliard korun.

Díky nastavení krizového řízení na Státním fondu životního prostředí ČR i na MŽP a zefektivnění administrace se ale podařilo novému vedení resortu tuto hrozbu odvrátit a vyčerpat za roky 2014 a 2015 neuvěřitelných 70 miliard korun a tím zachránit pro ČR všechny přidělené prostředky EU.

OPŽP 2014–2020 je v dobré kondici, žádosti se vyhodnocují do 3 měsíců

Po více než roce od zahájení příjmu žádostí v prvních výzvách v programovém období 2014–2020 je na tom program z pohledu administrace velmi dobře.

„Z více než 4300 podaných žádostí s požadavkem dotace EU ve výši přes 30 miliard korun je jich na 1600 už schválených,“ rekapituluje dosavadní výsledky programu ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a dodává: „Žádosti vyhodnocujeme do tří měsíců, tedy ve stejně ambiciózních lhůtách, které jsme nastavili při dočerpávání OPŽP 2007–2013 v rámci akceleračních opatření. Pro žadatele jsme pro jakoukoliv podporu k dispozici jak na centrále v Praze, tak na krajských pracovištích SFŽP ČR.“

Úspěšní žadatelé u schválených projektů finalizují dokumentace pro výběr dodavatele, u mnoha projektů probíhá výběrové řízení, u více než 130 schválených projektů je po uzavřených dodavatelských smlouvách vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a na účty příjemců od startu nového operačního programu byly již odeslány 2 miliardy korun. K tomu dobíhají další vyhlášené výzvy, které do systému přidávají další projekty, jež se připravují k realizaci.

2 miliardy na investice do lepšího životního prostředí navíc

V Operačním programu Životní prostředí v roce 2016 podle ministra Brabce nedošlo k žádnému závažnějšímu zdržení ani ve vyhlašování výzev, ani v hodnocení projektů.

„Aktuálně nevidím problém se splněním milníku v roce 2018, ke kterému se vážou pevně dané finanční a věcné parametry čerpání. I díky tomu jsme vlastně dostali dvě miliardy korun navíc pro životní prostředí z OP Doprava, které přidáme na další projekty na zlepšování kvality vod a ovzduší a předcházení vzniku povodní.“

Mezi nejvýznamnější projekty, které byly letos financovány z prostředků OPŽP 2014–2020 patří bezpochyby kotlíkové dotace. Do konce září v nich lidé podali téměř 24 000 žádostí o dotaci. Největší zájem lidé měli o kombinované kotle spalující uhlí a biomasu. Dotace z evropských fondů byla v letošním roce schválena ale i dalším významným projektům.

Jde například o sanaci ropných lagun v místech bývalé rafinerie OSTRAMO v Ostravě s dotační podporou téměř 125 milionů korun, dostavbu kanalizace ve městě Staňkov a odvedení splaškových vod z místní části města Staňkova – Vránov na ČOV s podporou EU ve výši 84 milionů korun.

Více než 129 milionů korun poputuje na rekonstrukci úpravny vody Bílý potok v Libereckém kraji. Téměř 400 milionů korun z EU dotací podpoří snížení emisí SOx na elektrárně Mělník I.

Jaký bude rok 2017? Další 3 miliardy ve druhé vlně „kotlíkové revoluce“

V novém roce nedojde jen na profinancování velkého objemu již schválených projektů, ale Operační program Životní prostředí bude i nadále intenzivně vyhlašovat nové výzvy a průběžně vyhodnocovat další projekty.

„Naším hlavním cílem je, aby čerpání finančních prostředků z programu bylo co nejplynulejší i v následujících letech a nemuseli jsme se obávat žádného vracení peněz do Bruselu, jak se to stalo v minulém programovém období kvůli zanedbání administrace programu,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

„V roce 2017 počítáme s vyhlášením 40 výzev s celkovou alokací ve výši 20 miliard korun. Přitom již v tuto chvíli v aktuálně otevřených 10 výzvách nabízíme žadatelům bezmála 10 miliard korun. Naší ambicí je odeslat příjemcům dotací na jejich účty do konce příštího roku částku blížící se 10 miliardám,“ doplňuje ministra životního prostředí ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

Domácnosti, které si nestihly podat žádost o dotaci na nový kotel nebo se na ně už nedostalo, určitě potěší zpráva, že druhá vlna kotlíkových dotací odstartuje již koncem března, tedy o rok, dříve než bylo původně plánováno. V praxi to bude znamenat, že kraje by mohly výzvy pro občany vypsat ještě před letními prázdninami.

Rok 2017 s sebou přinese i několik novinek. U projektů zaměřených na ochranu a péči o přírodu a krajinu dojde k navýšení maximální výše dotace. V oblasti energetických úspor veřejných budov bude zase možné nově podpořit výstavbu a nikoli jen vícenáklady na dosažení pasivního standardu.

MŽP připravuje i společnou výzvu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která umožní kombinovat pro projekty energetických úspor podporu z OPŽP s dotacemi MŠMT..

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA