2/2023

115 milionů investic do vodovodů, kanalizací a čistíren na Opavsku

| autor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava0

115 milionů investic do vodovodů, kanalizací a čistíren na Opavsku

Téměř 62 milionů bude v roce 2019 investičně směřovat do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod jako součást staveb s celkovými náklady 115 milionů korun. Další miliony korun budou určeny na opravy.

V samotné Opavě proběhne řada modernizačních akcí, jak v oblasti dodávek pitné vody, tak u odvádění a čištění té odpadní. Několik staveb se bude týkat části Kateřinky.

„Dvě stavby nás čekají v ulici Pekařská, kde vyměníme celkem zhruba 500 metrů litinového vodovodního potrubí z poloviny minulého století ve špatném technickém stavu s náklady téměř pěti milionů korun.

Ve stejné městské části odstartujeme modernizaci vodovodní sítě v ulicích U Cukrovaru a Rolnická, kterou dokončíme v příštím roce. Menší stavba nás čeká také v ulici Do Polí, kde vyměníme sedmdesát metrů poruchového ocelového potrubí za řad z tvárné litiny,“ říká technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Za dva miliony korun bude také zrekonstruováno dvě stě metrů vodovodního řadu se zvýšenou četností poruch v Křižíkově ulici, kdy litinu nahradí tvárná litina s vnitřní výstelkou.

V letošním roce také začnou přípravné práce k významným stavbám obnovy vodovodní infrastruktury v ulicích Palackého, Mostní a Sadová, které dominantně proběhnou v roce 2020.

Rekonstruovat se bude ale i v dalších městech a obcích okresu. Například ve Velké Polomi bude dokončena výměna více než 1210 metrů litinové a ocelového potrubí z třicátých let minulého století za téměř 13 milionů korun.

Řad je ve špatném technickém stavu a vzhledem k vysoké míře inkrustace je kapacitně nedostačující. Tuto stavbu realizujeme ve spolupráci s obcí, která zde staví novou kanalizaci.

Významná modernizace vodovodní sítě čeká také Otice, kde bude rekonstruováno 1150 metrů litinového vodovodu ze sedmdesátých let minulého století za potrubí z tvárné litiny.

Technický stav potrubí odpovídá délce jeho využívání a je silně zainkrustováno. Nový řad povede převážně v nové trase. Investiční náklady přesáhnou 13 milionů korun.

V obci Jančí bude vyměněn věžový vodojem z poloviny sedmdesátých let minulého století, který je v celkově nevyhovujícím technickém stavu, za nový zemní dvoukomorový vodojem s objemem 65 metrů kubických v areálu místní úpravny vody. Stávající vodojem bude demontován a zlikvidován. Celá akce vyjde na devět milionů korun.

Vodovodní řady se budou rekonstruovat také v Hradci nad Moravicí v ulicích Bohučovická a Podolská. Ve Vršovicích bude vyměněno za více než 4 miliony korun 320 metrů litinového potrubí z druhé poloviny sedmdesátých let minulého století za řad z tvárné litiny.

Důvodem modernizace je především zvýšení kvality dodávané vody, protože i přes pravidelné odkalování vykazuje voda v současnosti zvýšený obsah železa.

Ve Vítkově bude vyměněno více než 290 metrů přívodního řadu z místního vodojemu s vysokou četností poruch. 250 metrů stavby bude provedeno bezvýkopovou technologií.

Zahájeny budou také práce na modernizaci 835 metrů vodovodu v Nových Těchanovicích za více než šest milionů korun, které z převážné části proběhnou v roce 2020.

Modernizace kanalizací a čistíren

V oblasti kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod bude pokračovat vybudování komplexního odkanalizování a výstavby čistírny odpadních vod v Dobroslavicích nad Hlučínským jezerem. Stavba za více než 90 milionů korun byla zahájena loni, dokončena bude v roce 2020.

„Nejnákladnější stavba v oblasti obnovy kanalizační infrastruktury v Opavě nás čeká v Olomoucké ulici.

Zde za více než deset milionů korun bezvýkopovou technologií zmodernizujeme 320 metrů stávající stoky a související infrastruktury, když do stávajícího potrubí vtáhneme textilní inverzní rukávec s polymerací s tloušťkou stěny minimálně 14 milimetrů. Nahrazeno bude také pět atypických čtvercových revizních šachet,vysvětluje Veselý.

V koordinaci s výměnou vodovodního řadu v ulici Do Polí budou stávajících kanalizační stoky v délce 75 metrů v nevyhovujícím technickém stavu vedoucí souběžně v krajnicích komunikace nahrazeny stokou vedoucí středem komunikace. Stavba vyjde na téměř tři miliony korun.

„Za více než 3,5 milionu korun zrekonstruujeme a opravíme 129 metrů kanalizace a související infrastruktury v podobě atypických revizních šachet v opavských ulicích Dostojevského a Englišova. Přepojíme zde také 21 kanalizačních přípojek.

Důvodem stavby je nevyhovující technický stav s vysokým stupněm opotřebení potrubí a spoji, stejně jako s atypickými čtvercovými revizními šachtami, nejednotná dimenze potrubí a skryté šachty omezující kapacitu stoky,“ říká Veselý.

Výměna atypických revizních šachet v nevyhovujícím technickém stavu s opotřebovanou konstrukcí a zkorodovanými a chybějícími stupadly se chystá také v ulici Sadová.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 657 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP