1/2022

115 milionů investic do vodovodů, kanalizací a čistíren na Opavsku

| autor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava0

115 milionů investic do vodovodů, kanalizací a čistíren na Opavsku

Téměř 62 milionů bude v roce 2019 investičně směřovat do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod jako součást staveb s celkovými náklady 115 milionů korun. Další miliony korun budou určeny na opravy.

V samotné Opavě proběhne řada modernizačních akcí, jak v oblasti dodávek pitné vody, tak u odvádění a čištění té odpadní. Několik staveb se bude týkat části Kateřinky.

„Dvě stavby nás čekají v ulici Pekařská, kde vyměníme celkem zhruba 500 metrů litinového vodovodního potrubí z poloviny minulého století ve špatném technickém stavu s náklady téměř pěti milionů korun.

Ve stejné městské části odstartujeme modernizaci vodovodní sítě v ulicích U Cukrovaru a Rolnická, kterou dokončíme v příštím roce. Menší stavba nás čeká také v ulici Do Polí, kde vyměníme sedmdesát metrů poruchového ocelového potrubí za řad z tvárné litiny,“ říká technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Za dva miliony korun bude také zrekonstruováno dvě stě metrů vodovodního řadu se zvýšenou četností poruch v Křižíkově ulici, kdy litinu nahradí tvárná litina s vnitřní výstelkou.

V letošním roce také začnou přípravné práce k významným stavbám obnovy vodovodní infrastruktury v ulicích Palackého, Mostní a Sadová, které dominantně proběhnou v roce 2020.

Rekonstruovat se bude ale i v dalších městech a obcích okresu. Například ve Velké Polomi bude dokončena výměna více než 1210 metrů litinové a ocelového potrubí z třicátých let minulého století za téměř 13 milionů korun.

Řad je ve špatném technickém stavu a vzhledem k vysoké míře inkrustace je kapacitně nedostačující. Tuto stavbu realizujeme ve spolupráci s obcí, která zde staví novou kanalizaci.

Významná modernizace vodovodní sítě čeká také Otice, kde bude rekonstruováno 1150 metrů litinového vodovodu ze sedmdesátých let minulého století za potrubí z tvárné litiny.

Technický stav potrubí odpovídá délce jeho využívání a je silně zainkrustováno. Nový řad povede převážně v nové trase. Investiční náklady přesáhnou 13 milionů korun.

V obci Jančí bude vyměněn věžový vodojem z poloviny sedmdesátých let minulého století, který je v celkově nevyhovujícím technickém stavu, za nový zemní dvoukomorový vodojem s objemem 65 metrů kubických v areálu místní úpravny vody. Stávající vodojem bude demontován a zlikvidován. Celá akce vyjde na devět milionů korun.

Vodovodní řady se budou rekonstruovat také v Hradci nad Moravicí v ulicích Bohučovická a Podolská. Ve Vršovicích bude vyměněno za více než 4 miliony korun 320 metrů litinového potrubí z druhé poloviny sedmdesátých let minulého století za řad z tvárné litiny.

Důvodem modernizace je především zvýšení kvality dodávané vody, protože i přes pravidelné odkalování vykazuje voda v současnosti zvýšený obsah železa.

Ve Vítkově bude vyměněno více než 290 metrů přívodního řadu z místního vodojemu s vysokou četností poruch. 250 metrů stavby bude provedeno bezvýkopovou technologií.

Zahájeny budou také práce na modernizaci 835 metrů vodovodu v Nových Těchanovicích za více než šest milionů korun, které z převážné části proběhnou v roce 2020.

Modernizace kanalizací a čistíren

V oblasti kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod bude pokračovat vybudování komplexního odkanalizování a výstavby čistírny odpadních vod v Dobroslavicích nad Hlučínským jezerem. Stavba za více než 90 milionů korun byla zahájena loni, dokončena bude v roce 2020.

„Nejnákladnější stavba v oblasti obnovy kanalizační infrastruktury v Opavě nás čeká v Olomoucké ulici.

Zde za více než deset milionů korun bezvýkopovou technologií zmodernizujeme 320 metrů stávající stoky a související infrastruktury, když do stávajícího potrubí vtáhneme textilní inverzní rukávec s polymerací s tloušťkou stěny minimálně 14 milimetrů. Nahrazeno bude také pět atypických čtvercových revizních šachet,vysvětluje Veselý.

V koordinaci s výměnou vodovodního řadu v ulici Do Polí budou stávajících kanalizační stoky v délce 75 metrů v nevyhovujícím technickém stavu vedoucí souběžně v krajnicích komunikace nahrazeny stokou vedoucí středem komunikace. Stavba vyjde na téměř tři miliony korun.

„Za více než 3,5 milionu korun zrekonstruujeme a opravíme 129 metrů kanalizace a související infrastruktury v podobě atypických revizních šachet v opavských ulicích Dostojevského a Englišova. Přepojíme zde také 21 kanalizačních přípojek.

Důvodem stavby je nevyhovující technický stav s vysokým stupněm opotřebení potrubí a spoji, stejně jako s atypickými čtvercovými revizními šachtami, nejednotná dimenze potrubí a skryté šachty omezující kapacitu stoky,“ říká Veselý.

Výměna atypických revizních šachet v nevyhovujícím technickém stavu s opotřebovanou konstrukcí a zkorodovanými a chybějícími stupadly se chystá také v ulici Sadová.

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 657 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO