Tag: RECYKLÁTY

airport-3755098_640.jpg

Odpady / Zpravodajství / 26. 10. 2020

Jak lépe využívat stavební odpady?

Přes polovinu z celkové produkce všech odpadů v ČR tvoří stavební a demoliční odpady. Ačkoliv se tvrdí, že jsou téměř kompletně využívány, realita je jiná. FEAD přišel s několika návrhy pro jejich lepší využití.

facade-insulation-978999_640.jpg

Odpady / Zpravodajství / 16. 3. 2021

Výrobky ze skelných recyklátů jsou velmi žádané

Není žádným překvapením, že sklo patří k materiálům, které lidé v Česku hodně a i poměrně dobře třídí. Koneckonců se v separaci řadíme k evropské špičce. Horší už to bývá s následnou recyklací, která zrovna u skla ale funguje velmi dobře. Je to zejména proto, že ze strany zpracovatelského průmyslu je po odpadním skle na trhu dlouhodobá poptávka.

stones-3109893_640.jpg

Aktuality / Odpady / 6. 8. 2021

Nová kritéria, při jejichž splnění přestává být recyklát z SDO, znovuzískaná asfaltová směs a výstupy ze zařízení určeného pro nakládání s BRO odpadem

Dnem 7. srpna 2021 nabyde účinnosti nová vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech a kde jsou uvedeny podmínky a kritéria, při jejichž splnění přestávají být některé materiály odpadem.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia