Tag: LITTERING

garbage-2416602_640

Aktuality / Odpady / 23. 11. 2022

Litteringový výzkum v České republice

Společnost EKO-KOM, ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. (UJEP), navázala na litteringovou studii z roku 2008. V letech 2020 a 2021 probíhalo rozsáhlé šetření, které analyzovalo současný stav znečištění území pohozenými odpadky. Hlavním cílem šetření bylo zjistit skladbu pohozených odpadků a výskyt vyjmenovaných obalů a výrobků, na které se zaměřuje směrnice o jednorázových plastech (SUP).

pexels-karolina-grabowska-4498089

Aktuality / Odpady / 14. 10. 2022

Nové povinnosti vyplývající z novely zákona o obalech

Na začátku října nabyla účinnosti novela zákona o obalech provedené zákonem č. 244/2022 Sb. Tyto změny vycházejí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Ze směrnice SUP, mimo jiné, pro výrobce plastových výrobků na jedno použití vyplývají některé nové povinnosti, které byly nyní transponovány do českých právních předpisů

640px-Littering_in_Stockholm_2018.jpg

Aktuality / Odpady / 18. 11. 2021

Data z dotazníku obcí za rok 2020: littering a odpadkové koše

EKO-KOM od roku 2020 intenzivně řeší situaci ohledně litteringu na území ČR. V rámci shromažďování dat upravili Dotazník o nakládání s komunálním odpadem, do kterého bylo zahrnuto i několik otázek týkajících se jak litteringu, tak odpadkových košů, které s volně pohozenými odpady úzce souvisí.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP