Tag: LÁTKY POŠKOZUJÍCÍ OZONOVOU VRSTVU

pexels-pixabay-258149

Aktuality / Ovzduší / 18. 2. 2023

Senátem prošel návrh novely zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Senátoři schválili novelu zákona o ozon poškozujících látkách a F-plynech. Ta reaguje na zkušenosti z praxe s nakládáním a likvidací těchto látek a napravuje některé nedostatky platné právní úpravy. Díky novele dojde k efektivnějšímu nakládání s těmito látkami i k účinnějšímu výkonu státní správy. Navrhuje mimo jiné i zákaz jednorázových lahví s F-plyny pro účinné potírání vnitrounijního černého trhu.

mzp_ozonova_vrstva_unep01

Aktuality / Ovzduší / 22. 9. 2022

V Praze jednají experti na ochranu ozónové vrstvy z Balkánu a Střední Asie

V Praze dnes začalo expertní jednání o ochraně ozónové vrstvy a o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Na setkání, které Ministerstvo životního prostředí pořádá spolu s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP), se čeští experti podělí o zkušenosti s regulací látek poškozujících ozonovou vrstvu a také náhrady feronů tedy fluorovaných skleníkových plynů (tzv. F plynů) s experty východní a jihovýchodní Evropy a Střední Asie.

mzp_czpres_montrealsky_protokol_bangkok01.jpg

Aktuality / Ovzduší / 22. 7. 2022

Rozvojové země mají na projekty pro ochranu ozonové vrstvy přes půl miliardy dolarů

V sobotu 16. července 2022 skončilo v Bangkoku páté mimořádné zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Po náročných jednáních, kdy Česko vyjednávalo za celou EU z pozice předsednické země, bylo schváleno, že rozvojové státy získají více než půl miliardy dolarů na ochranu ozonové vrstvy.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM