Tag: ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

treatment-plant-wastewater-2826986_640

Aktuality / Energie / Voda / 7. 12. 2022

V ČOV Havlíčkův Brod budou vyrábět biometan

Čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodě je cirkulární zařízení v pravém slova smyslu. Využije potenciál odpadní suroviny tak, že zbyde čistá voda, která se dá vrátit do přírody. Z čistírenského kalu vyrábí bioplyn a hnojivo. Při anaerobní stabilizaci čistírenského kalu (vyhnívání) vzniká energicky hodnotný bioplyn. Dnes bioplyn využívá ve dvou kogeneračních jednotkách na výrobu elektřiny a tepla.

wood-g92877e393_640

Energie / Publicistika / 13. 10. 2022

Energetické využívání biomasy? Nic jednoduchého, levného a asi ani environmentálně smysluplného

Dle titulku se zdá být biomasa jako zdroj energie přinejmenším diskutabilní. Evropská unie se ale rozhodla, že ne. Biomasa je evropskou a tedy i naší legislativou vnímána jako vhodná pro využití v energetice a kdo hovoří jinak, je hnidopišný rebel, který tento bohulibý záměr nepochopil. Sama EU do využívání obnovitelných zdrojů a biomasy zvláště, vkládá nemalé množství „ale“.

odpady_na web

Odpady / Energie / Zpravodajství / 23. 9. 2022

Vyšší energetická a surovinová bezpečnost, nebo evropské cíle?

Na mezinárodní konferenci v Praze se sešli zástupci průmyslu, odpadářů, ministerstev, českých i evropských zákonodárců. „Segment využití odpadů nabízí v dnešní krizi mnohá řešení. Je ale nutné omezit stále masivní skládkování a nastavit čitelný a dlouhodobě stabilní rámec a podmínky pro investice do recyklace a energetického využití odpadu,“ zaznělo hned v úvodu mezinárodní konference.

235065.jpg

Aktuality / Odpady / Voda / 29. 4. 2022

Rekonstrukce ÚČOV na Císařském ostrově s účinným využitím energetického potenciálu

Podle koncepčních záměrů počítá s plným využitím energetického potenciálu čistírny s cílem energetické soběstačnosti a případným prodejem přebytku získaných energií. Během tohoto desetiletí bude čištění odpadních vod doplněno moderním a účinným komplexem zařízení s výrazným pozitivním přínosem pro životní prostředí.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS