Tag: BIOTOP

2_IMG_8610

Aktuality / 26. 5. 2023

Nová hala pro chov nosnic se firmě prodraží. Vykácela pozemky bez povolení

Společnost chovající drůbež v rámci příprav pozemků pro výstavbu nové haly pro chov nosnic bez povolení orgánů ochrany přírody pokácela náletové dřeviny rostoucí mimo les na ploše 3 500 m2. Škodlivě tím zasáhla do biotopu zvláště chráněných živočichů a Česká inspekce životního prostředí jí za to uložila pokutu ve výši 250 tisíc korun.

800px-Na_Muldě,_Pec_pod_Sněžkou

Aktuality / 11. 11. 2022

Zvláště chráněný zvonek český versus stavba rodinného domu

Inspektoři České inspekce životního prostředí z oddělení ochrany přírody v Hradci Králové uložili pokutu 100 tisíc korun stavební společnosti za to, že nepovoleně rozšířila dočasné plochy staveniště rodinného domu v Peci pod Sněžkou o cca 500 m2 a v důsledku toho škodlivě zasáhla do biotopu zvláště chráněné rostliny silně ohroženého druhu zvonek český (Campanula bohemica).

wild-geese-g8197c62a4_640.jpg

Aktuality / Dotace / 23. 4. 2022

Norské fondy: Projekty výzvy Rago budou řešit invazní druhy i biotopy v hnědouhelných lomech

Norské fondy nově podpoří čtrnáct projektů se zaměřením  na inovace v ochraně biodiverzity a ekosystémů. Úspěšní žadatelé z dvoukolové výzvy Rago si rozdělí přes 162 milionů korun. Výzva, jejímž cílem byla podpora aplikace výstupů vědeckovýzkumných projektů do praktické ochrany životního prostředí či podpora přenosu příkladů dobré praxe ze zahraničí, čerpá prostředky z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaného z Norských fondů 2014 - 2021.

Žába

Aktuality / 21. 8. 2020

Norské fondy přispějí k záchraně biotopů a ohrožených druhů mimo chráněná území

Až 5,2 milionu korun na záchranu ohrožených přírodních biotopů a rostlinných či živočišných druhů uvedených na červených seznamech mohou získat zájemci z nové dotační výzvy Norských fondů. Státní fond životního prostředí ČR nabízí ve výzvě „Rondane“ celkem 78 milionů korun na menší záchranné projekty v lokalitách mimo zvláště chráněná území. Příjem žádostí odstartuje 14. září 2020.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP